Informace z veřejného projednání - Zařízení staveniště trasy metra D - nádrž Rezerva

V pondělí 27.2.2023 se uskutečnilo  veřejné projednání týkající se výstavby trasy I.D metra, konkrétně ražby tunelů a zařízení staveniště  „Jáma rezerva“,  odkud  bude ražba probíhat.

Děkujeme všem zúčastněným, těm, kteří  stavbu prezentovali,  i těm, kteří se svými věcnými a konstruktivními dotazy zapojili do diskuze.

Práce na zařízení staveniště „Jáma Rezerva“ s následnou ražbou tunelů by měly být  zahájeny ve 4. čtvrtletí letošního roku, výstavba hloubených stanic Libuš, Písnice a Depo Písnice cca o 2 roky později. Podle aktuálního harmonogramu výstavby bude trasa Pankrác – Depo Písnice v provozu od září 2029.

Všechny důležité informace, harmonogram postupu prací i zajímavosti týkající se výstavby trasy D metra jsou k dispozici  na: https://www.dpp.cz/metro-d.

Pro informaci (a z důvodu špatné viditelnosti na veřejném projednání) přikládáme  koordinační situační výkres zařízení staveniště „Jáma Rezerva“.