Kontejnery na velkoobjemový odpad pro druhé pololetí 2023

Vážení občané, 
úřad městské části pro vás zajistil kontejnery na velkoobjemový odpad jednak ze svého rozpočtu, jednak z rozpočtu pražského magistrátu. Prosím, věnujte pozornost provozním podmínkám uvedeným v poznámce.

PÁ 8. září – od 16.00 do 20.00 ** 
Zahrádecká x Hvězdonická 
K Vrtilce x Putimská
K Novému sídlišti x Na Šejdru

od PÁ 8. do NE 10. září – přistaveno první den od 16.00 * 
U Zahrádkářské kolonie x Přírodní 
Zbudovská x Předposlední 
Na Domovině 
Na Okruhu u čp. 389 
K Vrtilce x Předenická

PÁ 15. září – od 16.00 do 20.00 ** 
Chvalšovická x Křesanovská 
Výletní x Zahrádecká 
Na Močále x Třebějická
Hoštická x Dubovická

od PÁ 15. do NE 17. září – přistaveno první den od 16.00 * 
K Jezírku x Vyšebrodská 
Betáňská x Na Musilech 
U Bazénu
Švihovská (u Ekospolu) 
K Vrtilce x Na Konečné

PÁ 22. září – od 16.00 do 20.00 ** 
Ohrobecká x Lojovická 
V Rohu x V Koutě
Mirotická x Zbudovská

od PÁ 22. do NE 24. září – přistaveno první den od 16.00 * 
Ke Lhoteckému lesu x Lojovická 
Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě) 
K Lukám 
K Novému sídlišti x Na Šejdru

PÁ 6. října – od 16.00 do 20.00 ** 
Na Domovině (u MŠ)
U Zahrádkářské kolonie x Přírodní 
Ke Kašně (u MŠ)

od PÁ 6. do NE 8. října – přistaveno první den od 16.00 * 
Božejovická x Třebějická
Ke Kurtům x Na Okruhu 
Hoštická x Putimská 
Na Okruhu (u klubu Junior)

PÁ 13. října – od 16.00 do 20.00 ** 
K Lukám (parkoviště)
Na Okruhu (u č.p. 389) 
Zbudovská x Předposlední

od PÁ 13. do NE 15. října – přistaveno první den od 16.00 * 
Na Musilech x U Libušské sokolovny 
Výletní x Zahrádecká
V Zákopech (u první zatáčky) 
K Vrtilce x Putimská

od PÁ 20. do NE 22. října – přistaveno první den od 16.00 * 
V Rohu x V Koutě 
Zahrádecká x Hvězdonická,
Chvalšovická x Křesanovská 
Na Losách x Lužská

od PÁ 3. do NE 5. listopadu – přistaveno první den od 16.00 * 
Ohrobecká x Lojovická 
Mirotická x Zbudovská 
Na Močále x Třebějická 
Hoštická x Dubovická 
Ke Kašně

* Termíny velkoobjemových kontejnerů hrazených z rozpočtu MČ Praha-Libuš.

Provozní podmínky a pravidla: Kontejnery jsou přistaveny vždy první stanovený den nejpozději do 16.00 hodin. Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli. Na místě není přítomná obsluha.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

** Termíny velkoobjemových kontejnerů hrazených z rozpočtu pražského magistrátu.

Provozní podmínky a pravidla: Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu čtyř hodin, a to od 16.00 do 20.00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

Kontejnery na bioodpad pro druhé pololetí 2023

Vážení občané, 
úřad městské části pro vás zajistil kontejnery na bioodpad jednak ze svého rozpočtu, jednak z rozpočtu pražského magistrátu. Budou přistaveny v uvedených termínech. Prosím, věnujte pozornost provozním podmínkám uvedeným v poznámce.

SO 7. října – od 9.00 do 12.00 ** 
Zahrádecká x Hvězdonická 
Betáňská x Na Musilech

SO 7. října – od 13.00 do 16.00 ** 
Ke Lhoteckému Lesu x Lojovická
Chvalšovická x Křesanovská

SO 14. října – od 9.00 do 12.00 ** 
Hoštická x Putimská
K Novému sídlišti x Na Šejdru

SO 14. října – od 13.00 do 16.00 ** 
Na Losách x Lužská 
Drůbežářská (mezi Libušskou a V Koutě)

SO 21. října – od 9.00 do 12.00 ** 
Na Močále x Třebějická
Ke Kašně (u MŠ)

SO 21. října – od 13.00 do 16.00 ** 
Ohrobecká x Lojovická
Hoštická x Dubovická

SO 4. listopadu – od 9.00 do 15.00 * 
K Jezírku x Vyšebrodská 
K Vrtilce x Na Konečné,
K Vrtilce x Předenická 
U Zahrádkářské kolonie x Přírodní

** Termín kontejnerů na bioodpad hrazených z rozpočtu MČ Praha-Libuš.

Provozní podmínky a pravidla: Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu MČ Praha-Libuš budou přistaveny ve stanovený den od 9.00 do 15.00. Na daném stanovišti budou přistaveny dva kontejnery v uvedený termín.

** Termíny kontejnerů na bioodpad hrazených z rozpočtu pražského magistrátu.

Provozní podmínky a pravidla: Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Pokud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.

PřílohaVelikost
Soubor vok_na_ii._pololeti_23.docx19.42 KB