MČ Praha-Libuš - Záměr projednat nakládání s majetkem - prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ Meteorologická v k.ú. Libuš, obec Praha o 3 měsíce

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat nakládání s majetkem - prodloužení smlouvy o nájmu služebního bytu v ZŠ Meteorologická v k.ú. Libuš, obec Praha o 3 měsíce

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Únor 27, 2014
Svěšeno: 
Pondělí, Březen 17, 2014