MČ Praha-Libuš - Záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem - část pozemku parc.č. 557/43 v k.ú. Libuš, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat nakládání s nemovitým majetkem - část pozemku parc.č. 557/43 v k.ú. Libuš, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Červenec 24, 2013
Svěšeno: 
Pátek, Srpen 9, 2013