MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení VB k pozemku parc.č. 400/1 v k.ú. Libuš, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení VB k pozemku parc.č. 400/1 v k.ú. Libuš, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Duben 16, 2015
Svěšeno: 
Pondělí, Květen 4, 2015