MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 5, 53/19, 53/20, 53/24, 75/1 v k.ú. Písnice, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednat zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 5, 53/19, 53/20, 53/24, 75/1 v k.ú. Písnice, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Říjen 23, 2013
Svěšeno: 
Pátek, Listopad 8, 2013