MČ Praha-Libuš - Záměr projednávat nakládání s nemovitým majetkem, výpůjčka pozemku parc.č. 659/73 v k.ú. Písnice, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Záměr projednávat nakládání s nemovitým majetkem, výpůjčka pozemku parc.č. 659/73 v k.ú. Písnice, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Listopad 1, 2013
Svěšeno: 
Pondělí, Listopad 18, 2013