MČ Praha-Libuš - Závěrečný účet 2016 - Účelová neinvestiční dotace z obdrženého odvodu VHP a JTHZ