MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat případný prodej části pozemku parc.č. 400/1 v k.ú. Libuš, obec Praha.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat případný prodej části pozemku parc.č. 400/1 v k.ú. Libuš, obec Praha.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Srpen 15, 2012
Svěšeno: 
Pátek, Srpen 31, 2012