MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat prodej pozemku parc. č. 695 v k,ú. Písnice, obec Praha uvedeného na listu vlastnictví 530 pro k.ú. Písnice, obec Praha

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat prodej pozemku parc. č. 695 v k,ú. Písnice, obec Praha uvedeného na listu vlastnictví 530 pro k.ú. Písnice, obec Praha

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Únor 10, 2017
Svěšeno: 
Pondělí, Únor 27, 2017