MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 1143 v k.ú. Libuš.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 1143 v k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Září 23, 2014
Svěšeno: 
Čtvrtek, Říjen 9, 2014