MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 1143 v k.ú. Libuš.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednat pronájem části pozemku parc.č. 1143 v k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Červen 12, 2013
Svěšeno: 
Pátek, Červen 28, 2013