MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednávat prodej části pozemku parc.č. 557/30 v k.ú. Libuš.

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr projednávat prodej části pozemku parc.č. 557/30 v k.ú. Libuš.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Říjen 1, 2012
Svěšeno: 
Středa, Říjen 17, 2012