MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku

MČ Praha-Libuš - Zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 910/81 a 259/1 oba v k.ú. Libuš předem známému zájemci společnosti KOUTECKÝ, s.r.o.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Únor 12, 2018
Svěšeno: 
Středa, Únor 28, 2018