Dospělí

Adiktologické centrum na Praze 12

Adiktologická ambulance, AT ambulance a Metadonová substituce.

Centrum primární prevence:

  • Adiktologická ambulance (k léčbě lékových závislostí)
  • AT ambulance (k léčbě závislostí na alkoholu)
  • Metadonová substituce (k léčbě závislostí na opiátech)

Otevírací doba jednotlivých ambulancí viz leták.


MUDr. Andrea Trčková

Ordinace praktických lékařů

Zdravotní středisko, Libušská 60, 142 00 Praha 4 - Libuš
tel. 777 646 674
http://www.atrckova.wz.cz/