Dospělí

 MUDr. Andrea Trčková

Ordinace praktického lékaře

Zdravotní středisko, Libušská 60, 142 00 Praha 4 - Libuš
tel. 777 646 674

http://www.atrckova.wz.cz/ 

 

MUDr. Jitka Vokálková

Ordinace praktického lékaře 

V Rohu 434/1, 142 00 Praha 4 - Libuš
tel. 226 886 206

 

MUDr. Zdeněk Šafránek

Ordinace praktického lékaře

V Rohu 434/3, 142 00 Praha 4 - Libuš
tel. 601 001 676

 

Adiktologické centrum na Praze 12

Adiktologická ambulance, AT ambulance a Metadonová substituce.

Centrum primární prevence:

  • Adiktologická ambulance (k léčbě lékových závislostí)
  • AT ambulance (k léčbě závislostí na alkoholu)
  • Metadonová substituce (k léčbě závislostí na opiátech)

Otevírací doba jednotlivých ambulancí viz leták.