Děti a dorost

 MUDr. Jindřich Pohl

Praktický lékař pro děti a dorost

Ke Kurtům 383/3, 142 00 Praha 4 - Písnice

Tel. 261 910 072

Více informací na http://www.pediatrie-pohl.cz/   

 

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Praktický lékař pro děti a dorost

Zdravotní středisko, Libušská 60,142 00 Praha 4 - Libuš

Tel: 725 537 600

 

MUDr. Světlana Procházková

Praktický lékař pro děti a dorost

Zdravotní středisko, Libušská 60,142 00 Praha 4 - Libuš

Tel: 725 537 600

 

MUDr. Anna Koťátková

Praktický lékař pro děti a dorost

Zdravotní středisko, Libušská 60,142 00 Praha 4 - Libuš

Tel: 244 472 734

 

Adiktologické centrum na Praze 12

Adiktologická ambulance, AT ambulance a Metadonová substituce.

Centrum primární prevence:

  • Adiktologická ambulance (k léčbě lékových závislostí)
  • AT ambulance (k léčbě závislostí na alkoholu)
  • Metadonová substituce (k léčbě závislostí na opiátech)

Otevírací doba jednotlivých ambulancí viz leták.