Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
AQIK s.r.o. Vloženo: 25.01.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 2017015007
Platnost od: 20.01.2021
Číslo smlouvy: 2021010012
PDF icon _processed_12_21_aqik_s.r.o.pdf
Antonín Veselý Vloženo: 19.01.2021
Typ smouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Platnost od: 19.01.2021
Číslo smlouvy: 2021010010
PDF icon _processed_10_21_antonin_vesely.pdf
Michaela Růžičková Vloženo: 19.01.2021
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 12.01.2021
Číslo smlouvy: 2021010006
PDF icon _processed_6_21_michaela_ruzickova.pdf
TOPSOFT JKM spol. s r.o. Vloženo: 19.01.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 2020114225
Platnost od: 12.01.2021
Číslo smlouvy: 2021010011
PDF icon _processed_11_21_topsoft_jkm_spol._s_r.o.pdf
WALCO CZ spol. s r.o. Vloženo: 18.01.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 1 k SOD ze dne 18.2.2020
Platnost od: 06.01.2021
Číslo smlouvy: 2021010002
PDF icon _processed_2_21_walco_cz_spol._s_r.o.pdf
Petra Hartmannová Vloženo: 15.01.2021
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 14.01.2021
Číslo smlouvy: 2021010009
PDF icon _processed_9_21_petra_hartmannova.pdf
DATACENTRUM systems & consulting, a.s. Vloženo: 15.01.2021
Typ smouvy: Dodatek č.5 Smlouvy o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM pro Windows a jeho servisu
Platnost od: 05.01.2021
Číslo smlouvy: 2021010005
PDF icon _processed_5_21_datacentrum_systems_consulting_a.s.pdf
EUROPLAKAT spol. s r.o. Vloženo: 12.01.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu pozemku č 2015124167 ze dne 21.12.2015
Platnost od: 08.01.2021
Číslo smlouvy: 2021010004
PDF icon _processed_4_21_europlakat_spol._s_r.o.pdf
Mateřská škola K Lukám Vloženo: 12.01.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 2 k Smlouvě o výpůjčce č. 2014054045 ze dne 5.12.2013
Platnost od: 12.01.2021
Číslo smlouvy: 2021010008
PDF icon _processed_8_21_materska_skola_k_lukam.pdf
CETIN a.s. Vloženo: 12.01.2021
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 11.01.2021
Číslo smlouvy: 2021010007
PDF icon _processed_4_21_smlouva_o_smlouvebudouci_cetin_a.s.pdf
Základní škola Wonderland Academy s.r.o. Vloženo: 08.01.2021
Typ smouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Platnost od: 05.01.2021
Číslo smlouvy: 2021010001
PDF icon _processed_1_21_zakladni_skola_wonderland_academy_s.r.o.pdf
T-Mobile Czech Republic, a.s. Vloženo: 08.01.2021
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 06.01.2021
Číslo smlouvy: 2021010003
PDF icon _processed_3_21_t-mobile_czech_republic_a.s.pdf
EKOLAMP s.r.o. Vloženo: 05.01.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP
Platnost od: 17.12.2020
Číslo smlouvy: 2020125246
PDF icon _processed_246_20_ekolamp_s.r.o.pdf
Lerson s.r.o. Vloženo: 05.01.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 9.4.2020 č 2020044026
Platnost od: 17.12.2020
Číslo smlouvy: 2020124247
PDF icon _processed_247_20_lerson_s.r.o.pdf
Rusina Frei, s.r.o. Vloženo: 18.12.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo včetně souvisejících činností
Platnost od: 18.12.2020
Číslo smlouvy: 2020124245
PDF icon _processed_245_20_rusina_frei_s.r.o.pdf
EMAP s.r.o. Vloženo: 18.12.2020
Typ smouvy: Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Platnost od: 18.12.2020
Číslo smlouvy: 2020124244
PDF icon _processed_244_20_emap_s.r.o.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 14.12.2020
Typ smouvy: Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy
Platnost od: 25.11.2020
Číslo smlouvy: 2020125243
PDF icon _processed_243_20_technologie_hlavniho_mesta_prahy_a.s.pdf
T-Mobile Czech Republic a.s. Vloženo: 07.12.2020
Typ smouvy: Dodatek k Rámcové smlouvě č. 9773947
Platnost od: 18.11.2020
Číslo smlouvy: 2020124241
PDF icon _processed_241_20_t-mobile_czech_republic_a.s.pdf
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky s názvem "Dodávky prvků pražského mobiliáře - uliční vybavení" Vloženo: 04.12.2020
Typ smouvy: Příloha č. 2 - Prohlášení o přistoupení ke smlouvě o centralizovaném zadávání
Platnost od: 16.11.2020
Číslo smlouvy: 2020125242
PDF icon _processed_242_20_smlouva_o_centralizovanem_zadavani.pdf
Marta Holá Vloženo: 04.12.2020
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 21.11.2020
Číslo smlouvy: 2020113236
PDF icon _processed_236-20_marta_hola.pdf
Zdena Prchlíková Vloženo: 04.12.2020
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 26.11.2020
Číslo smlouvy: 2020113234
PDF icon _processed_234_20_zdena_prchlikova.pdf
Anna Mohylová Vloženo: 01.12.2020
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 18.11.2020
Číslo smlouvy: 2020113235
PDF icon _processed_235_20_anna_mohylova.pdf
SP Praha s.r.o. Vloženo: 01.12.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 2019124191
Platnost od: 24.11.2020
Číslo smlouvy: 2020114240
PDF icon _processed_240_20_sp_praha_s.r.o.pdf
Mgr. Jaroslav Kulik Vloženo: 01.12.2020
Typ smouvy: Smlouva o poskytnutí sídla OSVČ
Platnost od: 01.12.2020
Číslo smlouvy: 2020114237
PDF icon _processed_237_20_mgr._jaroslav_kulik.pdf
Ing. Henrieta Stelmachová Vloženo: 01.12.2020
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 19.11.2020
Číslo smlouvy: 2020116232
PDF icon _processed_232_20_ing._henrieta_stelmachova.pdf
Nguyen Duc Duy, Nguyen Thi Nhi Vloženo: 01.12.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 26.10.2020
Číslo smlouvy: 2020114223
PDF icon _processed_223_20_nguyen_duc_duy_nguyen_thi_nhi.pdf
Mgr. Šárka Thérová, Mgr. Ing. Martin Marcoň Vloženo: 01.12.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 27.11.2020
Číslo smlouvy: 2020114239
PDF icon _processed_239_20_mgr._sarka_therova_mgr._ing._martin_marcon.pdf
Tran Huu Phuong, Le Thi Thu Hai Vloženo: 01.12.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 27.11.2020
Číslo smlouvy: 2020114238
PDF icon _processed_238_20_tran_huu_phuong_le_thi_thu_hai.pdf
Do Thi Thu Hien, Le Cong Dat Vloženo: 30.11.2020
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 04.11.2020
Číslo smlouvy: 2020114224
PDF icon _processed_224_20_do_thi_thu_hien_le_cong_dat.pdf
Do Hieu Quang, Do Phuc Quang Vloženo: 30.11.2020
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 04.11.2020
Číslo smlouvy: 2020114226
PDF icon _processed_226_20_do_hieu_quang_do_phuc_quang.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 26.11.2020
Typ smouvy: Dodatek k pojistné smlouvě
Platnost od: 27.10.2020
Číslo smlouvy: 2020114233
PDF icon _processed_233_2020_dodatek_allianz.pdf
Ing. Jan Fořt Vloženo: 24.11.2020
Typ smouvy: Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2008064056 ze dne 24.6.2008
Platnost od: 26.10.2020
Číslo smlouvy: 2020114227
PDF icon _processed_227_20_ing._jan_fort.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 24.11.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 07.10.2020
Číslo smlouvy: 2020104212
PDF icon _processed_212_20_predistribuce_a.s.pdf
Ing. Růžena Zrcková Vloženo: 24.11.2020
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 07.10.2020
Číslo smlouvy: 2020104213
PDF icon _processed_213_20_ing._ruzena_zrckova.pdf
CETIN a.s. Vloženo: 24.11.2020
Typ smouvy: Dodatek č.10 ke Smlouvě o umístění zařízení uzavřené dne 17.10.2000 ve znění dodatků č. 1 až 9
Platnost od: 19.11.2020
Číslo smlouvy: 2020114231
PDF icon _processed_231_20_cetin_a.s.pdf
TOPSOFT JKM spol. s r.o. Vloženo: 23.11.2020
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 23.11.2020
Číslo smlouvy: 2020114225
PDF icon _processed_225_20_topsoft_jkm_spol._s_r.o.pdf
Workout Europe s.r.o. Vloženo: 23.11.2020
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2019044048
Platnost od: 29.10.2020
Číslo smlouvy: 2020114230
PDF icon _processed_230_20_workout_europe_s.r.o.pdf
Jan Vokál, Mgr. Věra Vokálová Vloženo: 18.11.2020
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 18.11.2020
Číslo smlouvy: 2020114229
PDF icon _processed_229_20_jan_vokal_mgr._vera_vokalova.pdf
WALCO CZ spol. s r.o. Vloženo: 11.11.2020
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 10.11.2020
Číslo smlouvy: 2020115228
PDF icon _processed_228_20_walco_cz_spol._s_r.o.pdf
STROJSERVIS Praha, s.r.o. Vloženo: 03.11.2020
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 13.10.2020
Číslo smlouvy: 2020104218
PDF icon _processed_218_2020_kupni_smlouva_strojservis_praha_s.r.o.pdf

Stránky