Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Vít Kratina Vloženo: 04.03.2022
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 03.03.2022
Číslo smlouvy: 2021090144
PDF icon _processed_144_2021_vit_kratina.pdf
Datacentrum systems & consulting, a.s. Vloženo: 03.03.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dodávce programového vybavení
Platnost od: 03.03.2022
Číslo smlouvy: 2022030017
PDF icon _processed_017_2022_datacentrum.pdf
Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE, z.s. Vloženo: 18.02.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podnájmu
Platnost od: 18.02.2022
Číslo smlouvy: 2022010002
PDF icon _processed_002_2022_tj_sokol_pisnice.pdf
Zdravotnická Asistenční Služba Praha, z.s. Vloženo: 15.02.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání
Platnost od: 15.02.2022
Číslo smlouvy: 20220100003
PDF icon _processed_003_2022_zdravotnicka_asistencni_sluzba_praha.pdf
Anděla Janoušková Vloženo: 09.02.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 09.02.2022
Číslo smlouvy: 2022020012
PDF icon _processed_012_2022_andela_janouskova.pdf
Sonnacu Development, s.r.o. Vloženo: 08.02.2022
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 08.02.2022
Číslo smlouvy: 20220100006
PDF icon _processed_006_2022_sonnacu_development.pdf
SJM: Václav Schwarz, Ing. Eva Schwarz Linhartová Vloženo: 27.01.2022
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 26.01.2022
Číslo smlouvy: 2021090143
PDF icon _processed_143_2021_schwarzovix.pdf
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice Vloženo: 21.01.2022
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu
Platnost od: 20.01.2022
Číslo smlouvy: 2022010004
PDF icon _processed_004_22_rimskokatolicka_farnost_kunratice.pdf
GOLF STYLE, s.r.o. Vloženo: 18.01.2022
Typ smouvy: Směnná smlouva
Platnost od: 30.03.2022
Číslo smlouvy: 2021120201
PDF icon _processed_201_2022_golf_style_upr.pdf
Rodinné centrum Kuřátko, z.s. Vloženo: 17.01.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce
Platnost od: 17.01.2022
Číslo smlouvy: 2021120203
PDF icon _processed_203_2021_rc_kuratko.pdf
spoluvlastníci pozemku hřiště v ul. Švihovská Vloženo: 10.01.2022
Typ smouvy: Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
Platnost od: 22.12.2021
Číslo smlouvy: 2022010001
PDF icon _processed_001_2022_spoluvlastnici_hriste_svihovska_dodatek_c_2.pdf
HANAJ, s.r.o. Vloženo: 07.01.2022
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 07.01.2022
Číslo smlouvy: 2021100174
PDF icon _processed_174_2021_hanaj.pdf
KPM Křížem Krážem, z. s. Vloženo: 05.01.2022
Typ smouvy: Dodatek č.2 ke smlouvě o výpůjčce
Platnost od: 05.01.2022
Číslo smlouvy: 2021120204
PDF icon _processed_204_2021_kmp_krizem_krazem_z._s.pdf
Zdravotnická Asistenční Služba Praha z.s. Vloženo: 04.01.2022
Typ smouvy: Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Platnost od: 04.01.2022
Číslo smlouvy: 2021110190
PDF icon _processed_190_2021_zdravotnicka_asistencni_sluzba.pdf
Edenred CZ, s.r.o. Vloženo: 21.12.2021
Typ smouvy: Obchodní smlouva
Platnost od: 20.12.2021
Číslo smlouvy: 2021120209
PDF icon _processed_209_2021_edenred_cz.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 20.12.2021
Typ smouvy: Pojistná smlouva - pojištění majetku a odpovědnosti
Platnost od: 20.12.2021
Číslo smlouvy: 2021120208
PDF icon _processed_208_2021_pojistna_smlouva_allianz_pojistovna.pdf
manželé Ladyrovi Vloženo: 20.12.2021
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 20.12.2021
Číslo smlouvy: 2021120207
PDF icon _processed_207_2021_kupni_smlouva_ladyrovi.pdf
Ing. Viet Cuong Nguyen Vloženo: 17.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Platnost od: 17.12.2021
Číslo smlouvy: 2021120199
PDF icon _processed_199_2021_viet_cuong_nguyen.pdf
Pražská plynárenská, a.s. Vloženo: 17.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Platnost od: 17.12.2021
Číslo smlouvy: 2021120205
PDF icon _processed_205_2021_prazska_plynarenska.pdf
Pražská plynárenská, a.s. Vloženo: 17.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí
Platnost od: 17.12.2021
Číslo smlouvy: 2021120206
PDF icon _processed_206_2021_prazska_plynarenska.pdf
HKR advokátní kancelář, s.r.o. Vloženo: 15.12.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb
Platnost od: 15.12.2021
Číslo smlouvy: 2021120202
PDF icon _processed_202_2021_dodatek_c_1_hkr_advokatni_kancelar.pdf
PREdistribuce, s. s. Vloženo: 15.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 15.12.2021
Číslo smlouvy: 2021100163
PDF icon _processed_163_2021_pre.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110183
PDF icon _processed_183_2021_osigeno.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110182
PDF icon _processed_182_2021_osigeno.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110181
PDF icon _processed_181_2021_osigeno.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110180
PDF icon _processed_180_2021_osigeno.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110179
PDF icon _processed_179_2021_osigeno.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110178
PDF icon _processed_178_2021_osigeno.pdf
Česká Pošta, s.p. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku
Platnost od: 26.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110186
PDF icon _processed_186_2021_ceska_posta_odepisovani.pdf
Pražské vodovody a kanalizace Vloženo: 02.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Platnost od: 22.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110184
PDF icon _processed_184_2021_vodovody_a_kanalizace.pdf
PPD, a.s. Vloženo: 02.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 01.12.2021
Číslo smlouvy: 2021100173
PDF icon _processed_173_2021_ppd_vb.pdf
Ing. Pavel Moravec Vloženo: 02.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 01.12.2021
Číslo smlouvy: 2021110192
PDF icon _processed_192_2021_sob_moravec.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 02.12.2021
Typ smouvy: Nájemní smlouva
Platnost od: 30.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110196
PDF icon _processed_196_2021_sluzebna.pdf
Technologie hlavního města Prahy a. s. Vloženo: 23.11.2021
Typ smouvy: Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy
Platnost od: 18.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110189
PDF icon _processed_189_2021_technologie_hmp.pdf
EUROPLAKAT, s.r.o. Vloženo: 16.11.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu pozemku
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021100169
PDF icon _processed_169_2021_europlakat.pdf
ADEVITA, s.r.o. Vloženo: 12.11.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Platnost od: 12.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110188
PDF icon _processed_188_2021_dodatek_1_adevita.pdf
REMA Systém, a.s. Vloženo: 08.11.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu "Zelená obec"
Platnost od: 14.09.2021
Číslo smlouvy: 2021090147
PDF icon _processed_147_2021_rema_system.pdf
Obec Pavlovice u Přerova Vloženo: 04.11.2021
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 04.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110185
PDF icon _processed_185_2021_pavlovice_karosa.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. Vloženo: 02.11.2021
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 18.10.2021
Číslo smlouvy: 2021110177
PDF icon _processed_177_2021_osigeno.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. Vloženo: 02.11.2021
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 18.10.2021
Číslo smlouvy: 2021100166
PDF icon _processed_166_2021_osigeno.pdf

Stránky