Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
manželé Heczkovi Vloženo: 03.08.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 20.07.2021
Číslo smlouvy: 2021060126
PDF icon _processed_126_21_smlouva_o_zrizeni_sluzebnosti_heczkovi.pdf
Jitka Saipová Vloženo: 03.08.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytu
Platnost od: 08.07.2021
Číslo smlouvy: 2021060124
PDF icon _processed_124_21_dodatek_c_7_k_najmu_bytu_saipova.pdf
Vodafone Czech Republic, a.s. Vloženo: 03.08.2021
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 08.07.2021
Číslo smlouvy: 2021060123
PDF icon _processed_123_21_smlouva_o_bud_sml_o_zrizeni_sluzebnosti_vodafone_czech_republic.pdf
CETIN, a.s. Vloženo: 03.08.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 09.07.2021
Číslo smlouvy: 2021060122
PDF icon _processed_122_21_smlouva_o_zrizeni_sluzebnosti_cetin.pdf
BXF Písnice, a.s. Vloženo: 03.08.2021
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 13.07.2021
Číslo smlouvy: 2021060121
PDF icon _processed_121_21_smlouva_bud_sml_o_zrizeni_sluzebnosti_bxf_pisnice.pdf
Základní škola Meteorologická Vloženo: 03.08.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
Platnost od: 09.07.2021
Číslo smlouvy: 2021060120
PDF icon _processed_120_21_dodatek_c_1_ke_smlouve_o_vypujcce_zs_meteo.pdf
C-cubed, s.r.o. Vloženo: 03.08.2021
Typ smouvy: Smlouva o nájmu sportovního hřiště Klokotská
Platnost od: 20.07.2021
Číslo smlouvy: 2021060125
PDF icon _processed_125_21_smlouva_o_najmu_sportovniho_hriste_klokotska_c-cubed.pdf
Zdeněk Boháček, Alena Rodová, Hana Satýnková Vloženo: 03.08.2021
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Platnost od: 21.07.2021
Číslo smlouvy: 2021060127
PDF icon _processed_127_21_smlouva_bud_sml_o_zriz_sluzebnosti_bohacek.pdf
manželé Voličevovi Vloženo: 03.08.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 22.07.2021
Číslo smlouvy: 2021060128
PDF icon _processed_128_21_smlouva_o_zrizeni_inz_site_volicev.pdf
Lerson s.r.o. Vloženo: 29.06.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 9.4.2020 č 2020044026 včetně Dodatku č.1 ze dne 17.12.2020
Platnost od: 25.06.2021
Číslo smlouvy: 2021060071
PDF icon _processed_71_21_lerson_s.r.o.pdf
VK INVESTING s.r.o. Vloženo: 21.06.2021
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 21.06.2021
Číslo smlouvy: 2021060070
PDF icon _processed_70_21_vk_investing_s.r.o.pdf
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Písnice Vloženo: 16.06.2021
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 16.06.2021
Číslo smlouvy: 2021060069
PDF icon _processed_69_21_sh_cms_-_sbor_dobrovolnych_hasicu_praha_-_pisnice.pdf
ZŠ Meteorologická Vloženo: 16.06.2021
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 15.06.2021
Číslo smlouvy: 2021060068
PDF icon _processed_68_21_zs_meteorologicka.pdf
XRC Czech, s.r.o. Vloženo: 14.06.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 11.06.2021
Číslo smlouvy: 2021060067
PDF icon _processed_67_21_xrc_czech_s.r.o.pdf
PREdistribuce, a. s. Vloženo: 11.06.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 09.06.2021
Číslo smlouvy: 2021060066
PDF icon _processed_66_21_predistribuce_a.s.pdf
Konstruktis Praha, spol. s r.o. Vloženo: 08.06.2021
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 04.06.2021
Číslo smlouvy: 2021060065
PDF icon _processed_65_21_konstruktis_praha_spol._s_r.o.pdf
Služby KPŽ s.r.o. Vloženo: 24.05.2021
Typ smouvy: Smlouva o poskytování služby rozvozu obědů
Platnost od: 21.05.2021
Číslo smlouvy: 2021050064
PDF icon _processed_64_21_sluzby_kpz_s.r.o.pdf
Triada, spol. s r.o. Vloženo: 17.05.2021
Typ smouvy: Dodatek k licenční smlouvě číslo 1658
Platnost od: 17.05.2021
Číslo smlouvy: 2021050063
PDF icon _processed_63_21_triada_spol._s_r.o.pdf
REKONSTA s.r.o. Vloženo: 17.05.2021
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 12.05.2021
Číslo smlouvy: 2021050061
PDF icon _processed_61_21_rekonsta_s.r.o.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 14.05.2021
Typ smouvy: Smlouva o umožnění zásahu do dopravní a technické sítě
Platnost od: 12.05.2021
Číslo smlouvy: 2021050062
PDF icon _processed_62_21_hlavni_mesto_praha.pdf
EL - EX spol. s r.o. Vloženo: 14.05.2021
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 10.05.2021
Číslo smlouvy: 2021050057
PDF icon _processed_57_21_el-ex_spol._s_r.o.pdf
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Kunratice Vloženo: 14.05.2021
Typ smouvy: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu GR
Platnost od: 10.05.2021
Číslo smlouvy: 2021050060
PDF icon _processed_60_21_rimskokatolicka_farnost_u_kostela_sv._jakuba_starsiho_praha_-_kunratice.pdf
ZS Meteorologická Vloženo: 11.05.2021
Typ smouvy: Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Meteorologická
Platnost od: 11.05.2021
Číslo smlouvy: 2021050059
PDF icon _processed_59_21_zs_meteorologicka.pdf
PREdistribuce, a. s. Vloženo: 11.05.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 04.05.2021
Číslo smlouvy: 2021050047
PDF icon _processed_47_21_predistribuce_a.s.pdf
Pražská plynárenská, a.s. Vloženo: 11.05.2021
Typ smouvy: Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu
Platnost od: 30.04.2021
Číslo smlouvy: 2021050058
PDF icon _processed_58_21_prazska_plynarenska_a.s.pdf
AGRO Jesenice u Prahy a.s. Vloženo: 10.05.2021
Typ smouvy: Dodatek č.1 Pachtovní smlouvy č. 2016114152 ze dne 15.12.2016
Platnost od: 10.05.2021
Číslo smlouvy: 2021050056
PDF icon _processed_56_21_agro_jesenice_u_prahy_a.s.pdf
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Vloženo: 07.05.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
Platnost od: 21.04.2021
Číslo smlouvy: 2021050055
PDF icon _processed_55_21_zs_s_rozsirenou_vyukou_jazyku.pdf
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Libuš Vloženo: 07.05.2021
Typ smouvy: Dodatek č.4 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů městké části Praha-Libuš pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Libuš
Platnost od: 21.04.2021
Číslo smlouvy: 2021050054
PDF icon _processed_54_21_jednotka_sboru_dobrovolnych_hasicu_libus.pdf
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Písnice Vloženo: 07.05.2021
Typ smouvy: Dodatek č.4 ke zřizovací listině Jednotky sboru dobrovolných hasičů městké části Praha-Libuš pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Písnice
Platnost od: 21.04.2021
Číslo smlouvy: 2021050053
PDF icon _processed_53_21_jednotka_sboru_dobrovolnych_hasicu_pisnice.pdf
Mateřská škola K Lukám Vloženo: 07.05.2021
Typ smouvy: Dodatek č.7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola K Lukám
Platnost od: 21.04.2021
Číslo smlouvy: 2021050052
PDF icon _processed_52_21_ms_k_lukam.pdf
Mateřská škola Ke Kašně Vloženo: 07.05.2021
Typ smouvy: Dodatek č.7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Ke Kašně
Platnost od: 21.04.2021
Číslo smlouvy: 2021050051
PDF icon _processed_51_21_ms_ke_kasne.pdf
Mateřská škola Lojovická Vloženo: 07.05.2021
Typ smouvy: Dodatek č.7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Lojovická
Platnost od: 21.04.2021
Číslo smlouvy: 2021050050
PDF icon _processed_50_21_ms_lojovicka.pdf
Mateřská škola Mezi Domy Vloženo: 07.05.2021
Typ smouvy: Dodatek č.7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Mezi Domy
Platnost od: 21.04.2021
Číslo smlouvy: 2021050049
PDF icon _processed_49_21_ms_mezi_domy.pdf
ZS Meteorologická Vloženo: 07.05.2021
Typ smouvy: Dodatek č.7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Meteorologická
Platnost od: 21.04.2021
Číslo smlouvy: 2021050048
PDF icon _processed_48_21_zs_meteorologicka.pdf
Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Vloženo: 04.05.2021
Typ smouvy: Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. HSAA 7578-29/2019
Platnost od: 28.04.2021
Číslo smlouvy: 2021040043
PDF icon _processed_43_21_cr_-_hasicsky_zachranny_sbor_hlavniho_mesta_prahy.pdf
Česká republika - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Vloženo: 04.05.2021
Typ smouvy: Smlouva o bezúplatném převodu majetku č.j.: HSAA 7578-15/2019
Platnost od: 28.04.2021
Číslo smlouvy: 2021040044
PDF icon _processed_44_21_ceska_republika_-_hasicsky_zachranny_sbor_hlavniho_mesta_prahy.pdf
Petra Lehovcová Vloženo: 03.05.2021
Typ smouvy: Dodatek č.6 ke smlouvě č. 2015064096 o nájmu bytu ve znění dodatků 1 až 5
Platnost od: 27.04.2021
Číslo smlouvy: 2021040045
PDF icon _processed_45_21_petra_lehovcova.pdf
Josef Čibera Vloženo: 03.05.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 28.04.2021
Číslo smlouvy: 2021040046
PDF icon _processed_46_21_josef_cibera.pdf
"dot. DesignStudio", spol. s r.o. Vloženo: 27.04.2021
Typ smouvy: Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27.4.2015
Platnost od: 26.04.2021
Číslo smlouvy: 2021040041
PDF icon _processed_41_21_dot._designstudio_spol._s_r.o.pdf
Marie Coufalová Vloženo: 26.04.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu ze dne 1.11.1997
Platnost od: 26.04.2021
Číslo smlouvy: 2021040042
PDF icon _processed_42_21_marie_coufalova.pdf

Stránky