Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110182
PDF icon _processed_182_2021_osigeno.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110181
PDF icon _processed_181_2021_osigeno.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110180
PDF icon _processed_180_2021_osigeno.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110179
PDF icon _processed_179_2021_osigeno.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace s.r.o. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110178
PDF icon _processed_178_2021_osigeno.pdf
Česká Pošta, s.p. Vloženo: 06.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o odepisování technického zhodnocení pronajatého majetku
Platnost od: 26.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110186
PDF icon _processed_186_2021_ceska_posta_odepisovani.pdf
Pražské vodovody a kanalizace Vloženo: 02.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Platnost od: 22.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110184
PDF icon _processed_184_2021_vodovody_a_kanalizace.pdf
PPD, a.s. Vloženo: 02.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 01.12.2021
Číslo smlouvy: 2021100173
PDF icon _processed_173_2021_ppd_vb.pdf
Ing. Pavel Moravec Vloženo: 02.12.2021
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 01.12.2021
Číslo smlouvy: 2021110192
PDF icon _processed_192_2021_sob_moravec.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 02.12.2021
Typ smouvy: Nájemní smlouva
Platnost od: 30.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110196
PDF icon _processed_196_2021_sluzebna.pdf
Technologie hlavního města Prahy a. s. Vloženo: 23.11.2021
Typ smouvy: Smlouva o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízení veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy
Platnost od: 18.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110189
PDF icon _processed_189_2021_technologie_hmp.pdf
EUROPLAKAT, s.r.o. Vloženo: 16.11.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu pozemku
Platnost od: 16.11.2021
Číslo smlouvy: 2021100169
PDF icon _processed_169_2021_europlakat.pdf
ADEVITA, s.r.o. Vloženo: 12.11.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Platnost od: 12.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110188
PDF icon _processed_188_2021_dodatek_1_adevita.pdf
REMA Systém, a.s. Vloženo: 08.11.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení místa zpětného odběru v rámci projektu "Zelená obec"
Platnost od: 14.09.2021
Číslo smlouvy: 2021090147
PDF icon _processed_147_2021_rema_system.pdf
Obec Pavlovice u Přerova Vloženo: 04.11.2021
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 04.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110185
PDF icon _processed_185_2021_pavlovice_karosa.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. Vloženo: 02.11.2021
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 18.10.2021
Číslo smlouvy: 2021110177
PDF icon _processed_177_2021_osigeno.pdf
Osigeno - veřejné zakázky a dotace, s.r.o. Vloženo: 02.11.2021
Typ smouvy: Příkazní smlouva
Platnost od: 18.10.2021
Číslo smlouvy: 2021100166
PDF icon _processed_166_2021_osigeno.pdf
Vimbau, s.r.o. Vloženo: 02.11.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti
Platnost od: 02.11.2021
Číslo smlouvy: 2021110176
PDF icon _processed_176_2021_vimbau.pdf
Česká spořitelna, a.s. Vloženo: 21.10.2021
Typ smouvy: Smlouva o obhospodařování investičních nástrojů
Platnost od: 19.10.2021
Číslo smlouvy: 2021100175
PDF icon _processed_175_2021_smlouva_obhospodarovani_inv_nastroju_cs.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 19.10.2021
Typ smouvy: Smlouva o převodu správy majetku
Platnost od: 19.10.2021
Číslo smlouvy: 2021100167
PDF icon _processed_167_2021_hmp_prevod_vystrazna_sada.pdf
Hlavní město Praha Vloženo: 19.10.2021
Typ smouvy: Smlouva o převodu správy majetku
Platnost od: 19.10.2021
Číslo smlouvy: 2021100168
PDF icon _processed_168_2021_hmp_prevod_octavia.pdf
Ing. Radek Kutnar, Ing. Daniela Kutnarová Vloženo: 19.10.2021
Typ smouvy: Směnná smlouva
Platnost od: 19.10.2021
Číslo smlouvy: 2021090129
PDF icon _processed_159_2021_kutnarovi.pdf
Lukostřelecký klub CERE, z.s. Vloženo: 14.10.2021
Typ smouvy: Smlouva o nájmu pozemku
Platnost od: 14.10.2021
Číslo smlouvy: 2021090154
PDF icon _processed_154_2021_lukostrelecky_klub_cere.pdf
AND, s.r.o. Vloženo: 13.10.2021
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 12.10.2021
Číslo smlouvy: 2021100161
PDF icon _processed_161_2021_smlouva_o_dilo_and.pdf
ČR - Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Vloženo: 13.10.2021
Typ smouvy: Smlouva o bezúplatném převodu majetku
Platnost od: 13.10.2021
Číslo smlouvy: 2021090153
PDF icon _processed_153_2021_cr_hzshmp.pdf
Generali Česká pojišťovna, a.s. Vloženo: 13.10.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti
Platnost od: 05.10.2021
Číslo smlouvy: 2021100171
PDF icon _processed_171_2021_generali_cp.pdf
Základní škola Wonderland Academy, s.r.o. Vloženo: 13.10.2021
Typ smouvy: Kupní smlouva
Platnost od: 13.10.2021
Číslo smlouvy: 2021100170
PDF icon _processed_170_2021_zs_wonderland.pdf
Velká Lada s.r.o. Vloženo: 07.10.2021
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 07.10.2021
Číslo smlouvy: 202109155
PDF icon _processed_155_2021_velka_lada_darovaci.pdf
Velká Lada, s.r.o. Vloženo: 07.10.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu
Platnost od: 07.10.2021
Číslo smlouvy: 2021100165
PDF icon _processed_165_2021_velka_lada.pdf
Lerson, s.r.o. Vloženo: 07.10.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
Platnost od: 07.10.2021
Číslo smlouvy: 20210900158
PDF icon _processed_158_2021_dodatek_c_3_lerson.pdf
Ing. arch. Pavel Marek, Ing. Lucie Mifková Vloženo: 07.10.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 07.10.2021
Číslo smlouvy: 2021100164
PDF icon _processed_164_2021_marek_mifkova.pdf
Pavel Juhos Vloženo: 06.10.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytu
Platnost od: 06.10.2021
Číslo smlouvy: 2021090156
PDF icon _processed_156_2021_juhos.pdf
PhDr. Marie Vlachová Vloženo: 04.10.2021
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 04.10.2021
Číslo smlouvy: 2021090140
PDF icon _processed_140_2021_vlachova.pdf
Mateřská škola Mezi Domy Vloženo: 04.10.2021
Typ smouvy: veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Platnost od: 04.10.2021
Číslo smlouvy: 2021100160
PDF icon _processed_160_2021_ms_mezi_domy.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 22.09.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 22.09.2021
Číslo smlouvy: 2021090151
PDF icon _processed_151_21_pre_distribuce.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 22.09.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 22.09.2021
Číslo smlouvy: 2021090150
PDF icon _processed_150_21_pre_distribuce.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 22.09.2021
Typ smouvy: Smlouva o zřízení věcného břemene
Platnost od: 22.09.2021
Číslo smlouvy: 2021090152
PDF icon _processed_152_2021_pre_distribuce.pdf
ADEVITA s.r.o. Vloženo: 15.09.2021
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 15.09.2021
Číslo smlouvy: 2021090149
PDF icon _processed_149_21_sod_adevita.pdf
Konstruktis Praha, spol. s r.o. Vloženo: 14.09.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 2 ke SOD
Platnost od: 14.09.2021
Číslo smlouvy: 2021090145
PDF icon _processed_145_21_dodatek_c_2_konstruktis.pdf
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vloženo: 14.09.2021
Typ smouvy: Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě
Platnost od: 05.08.2021
Číslo smlouvy: 2021090148
PDF icon _processed_148_2021_dodatek_c_1_cpp.pdf

Stránky