Smlouvy

Pro prohlížení smluv využijte registr smluv: https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani, pro vyhledávání využijte IČO publikujícího subjektu: 00231142

Nadpis Popis Příloha
Avelon, s.r.o. Vloženo: 16.07.2018
Typ smouvy: Smlouv o dílo
Platnost od: 13.07.2018
Číslo smlouvy: 2018074145
PDF icon _processed_145_18.pdf
Sitel, spol. s.r.o. Vloženo: 16.07.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 10.07.2018
Číslo smlouvy: 2018066143
PDF icon _processed_143_18.pdf
T-mobile Czech republic, a.s. Vloženo: 26.06.2018
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 25.06.2018
Číslo smlouvy: 2018034027
PDF icon _processed_027_18.pdf
Workout Europe, s.r.o. Vloženo: 28.05.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 12.12.2017
Číslo smlouvy: 2017105150
PDF icon _processed_150_17.pdf
Rezidence Měcholupy, s.r.o. Vloženo: 11.05.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Platnost od: 02.05.2018
Číslo smlouvy: 2018024016
PDF icon _processed_016_18.pdf
Urbiosisto, s.r.o. Vloženo: 11.05.2018
Typ smouvy: Smlouva o dílo
Platnost od: 30.04.2018
Číslo smlouvy: 2018044042
PDF icon _processed_042_18.pdf
T-Mobile Czech Republic, a.s. Vloženo: 11.05.2018
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 23.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034026
PDF icon _processed_026_18.pdf
Dodatek č. 1 ke řizovací listině Jednotky sbou dobrovolných hasičů Libuš Vloženo: 10.05.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046098
PDF icon _processed_098_18.pdf
Dodatek č. 1 ke řizovací listině Jednotky sbou dobrovolných hasičů Písnice Vloženo: 10.05.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046099
PDF icon _processed_099_18.pdf
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046092
PDF icon _processed_092_18.pdf
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ Meteorologická Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046093
PDF icon _processed_093_18.pdf
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Lojovická Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046095
PDF icon _processed_095_18.pdf
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Mezi Domy Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046094
PDF icon _processed_094_18.pdf
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace K Lukám Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046097
PDF icon _processed_097_18.pdf
Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Ke Kašně Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 4
Platnost od: 19.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046096
PDF icon _processed_096_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 26.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 24.04.2018
Číslo smlouvy: 2018024025
PDF icon _processed_025_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 25.04.2018
Typ smouvy: Dohoda o převedu práv a povinností ke stavbě
Platnost od: 10.04.2018
Číslo smlouvy: 2018044036
PDF icon _processed_036_18.pdf
PREdistribuce, a.s. Vloženo: 25.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Platnost od: 17.04.2018
Číslo smlouvy: 2018024017
PDF icon _processed_017_18.pdf
Tělovýchovná jednota Sokol Písnice, z.s. Vloženo: 25.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Platnost od: 11.04.2018
Číslo smlouvy: 2018016002
PDF icon _processed_002_18.pdf
Tělovýchovná jednota Sokol Písnice, z.s. Vloženo: 18.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neivestiční dotace
Platnost od: 16.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046038
PDF icon _processed_038_18.pdf
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Vloženo: 16.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o realizaci překládky sítě elektronickch komunikací
Platnost od: 11.04.2018
Číslo smlouvy: 2018046039
PDF icon _processed_039_18.pdf
XRC Czech, s.r.o. Vloženo: 16.04.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 13.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034034
PDF icon _processed_034_18_xrc_czech_sr.o.pdf
XRC Czech, s.r.o. Vloženo: 11.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o provedení stavebních úprav
Platnost od: 05.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034033
PDF icon _processed_033_18.pdf
Spolek Lukostřelecký klub CERE, z.s. Vloženo: 11.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o poskytnutí sídla společnosti
Platnost od: 10.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034031
PDF icon _processed_031_18.pdf
Koutecký, s.r.o. Vloženo: 11.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu
Platnost od: 10.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034030
PDF icon _processed_030_18.pdf
Koutecký, s.r.o. Vloženo: 11.04.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
Platnost od: 10.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034029
PDF icon _processed_029_18.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská vodohospodářská společnost, a.s. Vloženo: 11.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi smluvními stranami
Platnost od: 03.04.2018
Číslo smlouvy: 2018016008
PDF icon _processed_008_18.pdf
Svoboda Roman Vloženo: 09.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 27.03.2018
Číslo smlouvy: 2017114158
PDF icon _processed_158_17.pdf
Linde Gas, a.s. Vloženo: 09.04.2018
Typ smouvy: Smlouva o dlouhodobém pronájmu lahví a dalších distribučních
Platnost od: 04.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034028
PDF icon _processed_028_18.pdf
Pavel Faliko Vloženo: 09.04.2018
Typ smouvy: Darovací smlouva
Platnost od: 06.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034035
PDF icon _processed_035_18.pdf
Generali Pojisšťovna, a.s. Vloženo: 09.04.2018
Typ smouvy: Pojistná smlouva o pojištění majetku a odpovědnosti Region
Platnost od: 05.04.2018
Číslo smlouvy: 2018034032
PDF icon _processed_032_18.pdf
Pavel Mika - Faliko Vloženo: 23.03.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Platnost od: 21.03.2018
Číslo smlouvy: 2018024015
PDF icon _processed_015_18.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vloženo: 23.03.2018
Typ smouvy: Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Platnost od: 19.02.2018
Číslo smlouvy: 2018014005
PDF icon _processed_005_18.pdf
Allianz pojišťovna, a.s. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: Skupinová pojistná smlouva
Platnost od: 11.01.2018
Číslo smlouvy: 2018014003
PDF icon _processed_003_18.pdf
G.A.P. education, střední škola, s.r.o. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
Platnost od: 31.01.2018
Číslo smlouvy: 201724173
PDF icon _processed_173_17.pdf
Rodinné centrum Kuřátko, z.s. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: Smlouva o výpůjčce
Platnost od: 02.01.2018
Číslo smlouvy: 2017114162
PDF icon _processed_162_17.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Platnost od: 19.02.2018
Číslo smlouvy: 2018014007
PDF icon _processed_007_18.pdf
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod
Platnost od: 19.02.2018
Číslo smlouvy: 2018014006
PDF icon _processed_006_2018_pvk.pdf
Doc. Ing. Jaroslav Zahradník, CSc. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: Smlouva o zřízení smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Platnost od: 20.03.2018
Číslo smlouvy: 2018024022
PDF icon _processed_022_18.pdf
FRP Services, s.r.o. Vloženo: 22.03.2018
Typ smouvy: smlouva o poskytování servisních služeb
Platnost od: 13.03.2018
Číslo smlouvy: 2018016013
PDF icon _processed_smlouva_frp_services_s.r.o.pdf

Stránky