Městská část Praha-Libuš - záměr prodeje pozemku parc.č.1001/38 v k.ú. Písnice, obec Praha

Městská část Praha-Libuš - záměr prodeje pozemku parc.č.1001/38 v k.ú. Písnice, obec Praha

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Středa, Únor 26, 2020
Svěšeno: 
Pátek, Březen 13, 2020