Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření - zákaz konání akcí nad 100 osob ode dne 10. března 2020 od 18:00