MČ Praha - Libuš - zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 978/9 v k.ú. Písnice

MČ Praha - Libuš - zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 978/9 v k.ú. Písnice

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Čtvrtek, Duben 23, 2020
Svěšeno: 
Pondělí, Květen 11, 2020