MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - směna části pozemku parc. č. 259/1 v k.ú Písnice

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - směna části pozemku parc. č. 259/1 v k.ú Písnice

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Červenec 3, 2020
Svěšeno: 
Pondělí, Červenec 20, 2020