MHMP - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

MHMP - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pondělí, Srpen 24, 2020
Svěšeno: 
Pátek, Říjen 9, 2020