MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby, vrtaná studna p. č. 391/9 k. ú. Libuš

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby, vrtaná studna p. č. 391/9 k. ú. Libuš

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Květen 24, 2022
Svěšeno: 
Čtvrtek, Červen 9, 2022