MČ Praha-Libuš - záměr směnit pozemky parc. č. 59/20, 59/15 v k.ú. Libuš

MČ Praha-Libuš - záměr směnit pozemky parc. č. 59/20, 59/15 v k.ú. Libuš

Kategorie: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Březen 9, 2018
Svěšeno: 
Pondělí, Březen 26, 2018