MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu občanské vybavenosti Libušská 35, Praha 4 - Libuš

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace - Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu občanské vybavenosti Libušská 35, Praha 4 - Libuš

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Červenec 10, 2018
Svěšeno: 
Úterý, Červenec 31, 2018