TV Libuš - komunikace III, rekonstrukce komunikací v lokalitě Na Močále, ulice BOŽEJOVICKÁ

Způsob zadání: 
Zakázka malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
3 130 tis. Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
9.8.2017
Konec lhůty pro podání nabídek: 
31.8.2017
Předmět zakázky: 
Rekonstrukce místní komunikace ulice Božejovická, k.ú. Libuš v délce 144 m v rozsahu celého uličního prostoru. Stávající konstrukce vozovky bude kompletně obnovena. Po celé délce řešeného úseku bude doplněn chodník. Součástí stavby je i doplnění odvodnění komunikace, obnova dopravního značení a vegetační úpravy.
Doplňující informace: 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.8.2017 v 9,00 hodin.