Dodávka odborných překladatelských služeb v rámci projektu Využití zkušeností zahraničních partnerů pro řešení problematiky začlenění cizinců městské části Praha-Libuš na trh práce - veřejná zakázka číslo 20130715

Způsob zadání: 
veřejné výběrové řízení na zakázku malého rozsahu
Předpokládaná hodnota: 
118.112,- Kč bez DPH
Zveřejněno na "Profilu zadavatele": 
Ano
Zveřejněno na "ISVZ US": 
Ne
Začátek lhůty pro podání nabídek: 
15.7.2013
Konec lhůty pro podání nabídek: 
30.7.2013
Předmět zakázky: 
dodávka služeb - odborné překlady do těchto jazyků: vietnamština, ruština, mongolština, čínština
Doplňující informace: 

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Datum vyhlášení veřejné zakázky: 15.7.2013

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.7.2013 v 9.00 hodin.

Místo pro podání nabídky v přiložené písemné výzvě. 

Podrobnosti jsou uvedeny ve Výzvě.

KONTAKTY

Bližší informace a termíny jsou uvedené v přiložené výzvě.  

Kontaktní osoby určené zadavatelem jsou:

- Ing. Jiří Sochůrek., tajemník, ve věcech technických, Telefon/fax: + 420 261 711 380                        + 420 241 727 864, E-mail: tajemnik@praha-libus.cz      a

- Ing. Fruncová Vlčková,  referent EU, Telefon/fax: +420 244 021 420, +420 731 610 451,               E-mail: fruncova@praha-libus.cz.

BLIŽŠÍ INFORMACE 

Návod na požádání o zadávací dokumentaci v přiložené písemné výzvě. Další bližší informace jsou rovněž v přiložené výzvě.

OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 30.7. 2013 v 9:30 hodin hodin v zasedací místnosti  Městské části Praha-Libuš, Libušská č.p.1,  142 00 Praha 4. Bližší informace v přiložené písemné výzvě.

ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ PRO UCHAZEČE

Veškeré informace pro uchazeče včetně Rozhodnutí o vyloučení, výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení výběrového řízení budou zveřejňovány primárně na webových stránkách zadavatele, v sekci „veřejné zakázky" http://www.praha-libus.cz// a na profilu zadavatele https://www.softender.cz/home/profil/2092553  Dnem zveřejnění na profilu zadavatele se považují za doručené.

 

ZVEŘEJNĚNÍ DOPLŇUJÍCÍCH INFORMACÍ

Byla uveřejněna Doplňující informace č. 1, 2, 3 a 4 k Písemné výzvě, viz. přílohy.

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Dne 1. srpna 2013 bylo zveřejněno Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na základě usnesení Rady MČ ze dne 30.7.2013 .

       Mgr. Jiří Kocourek

       Na Sídlišti III/411,252 43 Průhonice

       fyzická osoba

      70745358

 

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY

Dne 24. září 2013 bylo zveřejněno opravné Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Důvod vydání opravného Rozhodnutí:

Před podpisem smlouvy zadavatel zjistil, že uchazeč Mgr. Jiří Kocourek, IČ: 70745358 uváděl na titulním listu nabídky celkovou nabídkovou cenu správně jako neplátce DPH, tedy včetně DPH. V předložené nabídce v sekci návrh smlouvy ale cenu rozepsal i do kolonky DPH. Tím zmátl jak komisi pro otevírání obálek, tak hodnotící komisi. Obě komise uvedly v záznamech o nabídce celkovou nabídkovou cenu chybně - bez DPH.  

Po kontrole všech dokumentů se zadavatel rozhodl opravit text svého Rozhodnutí takto:

  • - včlánku I., vtabulce, ve 4. sloupci, ve 2. řádku, opravuje částku 118.112,- na částku 142.915,50,celkovou nabídkovou cenu včetně DPH u uchazeče, který není plátcem DPH.
  • - včlánku II., vtabulce, ve 4. sloupci, ve 2. řádku, opravuje částku 118.112,- na částku 142.915,50, celkovou nabídkovou cenu včetně DPH u uchazeče, který není plátcem DPH.
  • - včlánku III., vtabulce, ve 3. sloupci, ve 2. řádku, opravuje částku 118.112,- na částku 142.915,50, celkovou nabídkovou cenu včetně DPH u uchazeče, který není plátcem DPH.

Pořadí uchazečů se tímto nemění.

V platnosti zůstává i rozhodnutí zadavatele o vítězné nabídce.

Nejvhodnější nabídku podal uchazeč:

       Mgr. Jiří Kocourek

       Na Sídlišti III/411,252 43 Průhonice

       fyzická osoba

      70745358