Zápis z 4. jednání finančního výboru ze dne 29.8.2016, usnesení č. 13/2016