Podmínky užití

Zadáním emailu dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 1, 2 a 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, svůj souhlas úřadu MČ Praha-Libuš, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (IČ: 00240150), k tomu, aby vaše osobní údaje zde uvedené dále zpracovávala v rozsahu nutném za účelem zasílání novinek a informačních emailů a to včetně marketingových informací.

Souhlas udělujete v rozsahu, který se podává z účelů zpracovávání vymezených výše. Úřadu MČ Praha-Libuš tento souhlas poskytujete na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání. Prohlašujete současně, že jste byl/byla řádně informován/a o svých právech jako subjektu údajů, včetně práva tento souhlas kdykoli odvolat.