Zápis z 3. jednání finančního výboru ze dne 18.5.2015, usnesení č. 6/2015