Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Dolní Měcholupy.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Dolní Měcholupy.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Středa, Duben 18, 2012
Svěšeno: 
Čtvrtek, Květen 17, 2012