Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Lahovice.

Katastrální úřad pro hlavní město Prahu - Sdělení o dokončení obnovy katastrálního operátu a zahájení řízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu operátu v k.ú. Lahovice.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Březen 9, 2012
Svěšeno: 
Úterý, Duben 10, 2012