MČ Praha-Libuš - zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 318 v k.ú. Libuš, obec Praha pro umístění reklamního zařízení

MČ Praha-Libuš - zveřejňuje záměr pronajmout část pozemku parc.č. 318 v k.ú. Libuš, obec Praha pro umístění reklamního zařízení

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Úterý, Listopad 6, 2012
Svěšeno: 
Čtvrtek, Listopad 22, 2012