MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (Z2001/00) a veřejném projednání vyhodnocení vlivů této změny na údržitelný rozvoj území.

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významných změn I Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (Z2001/00) a veřejném projednání vyhodnocení vlivů této změny na údržitelný rozvoj území.

Kategorie: 
Soubor: 
Vyvěšeno: 
Pátek, Leden 27, 2012
Svěšeno: 
Pondělí, Březen 19, 2012