Slovo starosty

20.11.2023

Slovo starosty - listopad

Vážení občané, stane se to každému z nás: zapomeneme si koupit jízdenku či nezaplatíme pravidelnou měsíční platbu za službu, třeba zálohu na energii. Na pokutu či platbu následně zapomeneme, písemnou... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty

Vážení občané, na konci srpna naši městskou část navštívil náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlubuček. V radě hlavního města Prahy má na starosti bezpečnost, životní prostředí a... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - červenec

Vážení občané, léto je pro nás každoročně příležitostí využít uprázdněné prostory škol pro jejich rekonstrukci. Na jaře jsme získali finanční prostředky na poslední, čtvrtou etapu rekonstrukce... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - červen

Vážení občané, začátkem května jsme s projektanty ze společnosti Rusina Frei, s. r. o., představili vizualizaci budoucí přístavby ZŠ v Písnici. Záznam živého přenosu naleznete na YouTube kanálu... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - květen

Vážení občané, děkuji všem, kteří se v uplynulých týdnech zapojili do úklidu naší městské části a jejího okolí v rámci akce Ukliďme Česko. Stávající opatření nám sice neumožnila uspořádat... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - duben

Vážení občané, jak jste možná v médiích zaregistrovali, ve výrobních halách při Dobronické ulici bylo v uplynulých týdnech postaveno několik linek na výrobu respirátorů. Některé linky jsou... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - Březen 2021

Vážení občané, dnešní prostor věnuji především občanům staré Písnice. Zastupitelstvo v únoru rozhodlo o vypsání Ankety o budoucnosti objektu čp. 317 při ulici K Vrtilce, kde dnes sídlí... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - únor

Vážení občané, rok 2021 bude ve znamení očkování. Nechci trávit čas polemikou, zda se nechat očkovat, či ne. Je to volba každého z nás a očkování je dobrovolné. Sám se očkovat nechám a svým... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - Leden 2021

Vážení občané, vstupujeme do roku 2021, do kterého vkládáme naději, že bude výrazně lepší než rok předcházející. Nikdo nevíme, jak dlouho důsledky covidové krize potrvají, nicméně spolu s vámi... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - Prosinec

Vážení občané, jsme na konci občanského roku, jaký jsme si v tomto čase vloni rozhodně neuměli představit. I přes všechno nečekané a špatné se zkusme ohlédnout a najít na letošním roce to pozitivní.... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - Listopad

Vážení občané, špatná epidemická situace a nařízení vlády nás vedlo ke zrušení našich tradičních akcí pro veřejnost. Nejprve jsme zrušili Jablkobraní na Libuši, následně i Drakiádu v Písnici.... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - Říjen

Vážení občané, na začátku září jsme rázně vkročili do podzimní druhé vlny probíhající pandemie. Již v druhé polovině září se ocitlo v karanténě několik tříd v ZŠ Meteorologická a na... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - září

Vážení občané, začalo září, které je oproti minulým letům zcela atypické. Návrat do školy se děje za podmínek, které se navíc průběžně mění a jsou do budoucna nejisté. Přeji našim dětem, rodičům,... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - Červenec

Vážení občané, i přes pandemii koronaviru se nám v uplynulých měsících podařilo zahájit některé investiční záměry: stavbu nové služebny městské policie v Zahrádecké ulici, stavbu garáží pro... (číst více)

20.11.2023

Slovo starosty - Červen

Vážení občané, uvnitř časopisu naleznete vložený leták, kterému prosím věnujte pozornost. Jsou to informace o aplikaci Hlášení rozhlasu, kterou pro naše občany v minulých měsících zprostředkoval... (číst více)

Stránky