Slovo starosty Pavla Macháčka - květen 2024

Vážení čtenáři, 
moc vás po pěti měsících zdravím. Zima je za námi, dá-li se o zimě vůbec hovořit, a Velikonoce, svátky jara, proběhly v počasí spíše letním. Takže pěkné počasí nám všem. V minulých číslech se o úvodníky postarali moji kolegové. Místostarostka a místostarostové. To má pro mě hned dvě výhody. Jednak mohou sami představit svoji práci, svoje názory a nakonec i sami sebe, a tou druhou výhodou je, že nemusím psát úvodník. Já raději píši články o konkrétních tématech. A těch jsem v minulých číslech publikoval poměrně dost.

Jedním z hlavních úkolů, který se snažím od nástupu do funkce řešit, je personální stabilita našeho úřadu. Stále hledáme vedoucí(ho) odboru životního prostředí a dopravy – zájemci nezapomeňte se přihlásit do dalšího výběrového řízení – a na podzim bude akutním problémem získat novou účetní (nebo účetního). Potencionální zájemci – kontaktujte nás již teď. Moc děkuji.

Mojí další snahou je působit na kompetentní místa na úrovni hlavního města Prahy ve věci neodkládání přípravy důležitých dopravních staveb. A musím na rovinu konstatovat, že se mi to vůbec nedaří. Snad nejkurióznějším případem je pozastavení prací na projektu Obchvatu Písnice. A jedná se o projekt pro stavební povolení. Proč k tomu došlo? Pracovník investičního odboru mající tuto akci v náplni práce zemřel a trvalo několik měsíců, než byla jeho agenda někomu předána. Ale podstatnějším důvodem je skutečnost, že objem projekčních prací se oproti předpokladům navýšil. Projektanti proto zpracovali návrh dodatku ke smlouvě o dílo. A investiční odbor k tomuto návrhu dodatku zpracovává připomínky, a podpis dodatku tak nastane neznámo kdy. A projektanti bez podepsaného dodatku neprojektují. Takže výrobní výbor, co měl proběhnout v lednu, se dosud neuskutečnil.  A to vše probíhá za stavu, kdy investiční odbor MHMP nemá dlouhodobě obsazenou pozici ředitele. Ale pan první náměstek Hřib mě minulý týden ujistil, že nový budoucí ředitel je již vybrán a nejpozději do dvou měsíců bude jmenován a ujme se funkce. A bude to dobrý ředitel. Hlavně aby měl delší životnost než jeho předchůdci.   

Ale jiné věci jdou lépe a rychleji. V této souvislosti upozorňuji na veřejné setkání ve věci urbanistická studie stanice metra Depo Písnice a okolí. Proběhne v písnické hasičárně dne 14. května od 18:00 hodin. Zvu zejména vlastníky dotčených pozemků.  Bez spolupráce s nimi je výsledek studie značně nejistý a problematický.

Hezké jaro vám všem přeje váš starosta 
Pavel Macháček, 16. 4. 2024