MČ Praha 12 - OOP - pro dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na komunikacích v Praze 4