MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravu provozu na pozemních komunikacích Klenovická a Modravská