MHMP - Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Gen. Šišky, Brunelova