Sociální služby

Kontakt na koordinátora pomoci v sociální oblasti pro obyvatele městské části Praha-Libuš

Městská část zajišťuje pro obyvatele službu Koordinátora pomoci v sociální oblasti, se kterým si můžete sjednat osobní schůzku na Úřadu městské části Praha-Libuš v přízemí objektu K Lukám 664, 142 00 Praha 4 - Libuš (na mapě).

pan Miloš Hájek, externí spolupracovník městské části
Tel.: 604 740 696
Mail: koordinatorpomoci@praha-libus.cz


Správní obvod Praha 12 na Úřadu městské části Praha 12 

Území městské části Praha-Libuš je součástí správního obvodu Praha 12. Obyvatelům městské části Praha-Libuš je přenesená státní správa poskytována na úřadem s rozšířenou působností, tj. na Úřadu městské části Praha 12 viz    

https://www.praha12.cz/socialni-sluzby/ms-64330/p1=64330


Odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 12 

Obyvatelům městské části Praha-Libuš je k dispozici odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 12 viz    

https://www.praha12.cz/odbor-socialnich-veci/ms-63116/p1=63116


Organizace poskytující sociální služby pro správní obvod Praha 12

Obyvatelům městské části Praha-Libuš jsou poskytovány sociální služby organizacemi viz 

https://www.praha12.cz/organizace-poskytujici-socialni-sluzby/ds-1275/p1=64354


Úřad práce ČR pro správní obvod Praha 12: referát nepojistných sociálních dávek pro Prahu 4 a 12  

Obyvatelům městské části Praha-Libuš jsou poskytovány služby Úřadu práce na pobočce Praha 4 viz 
 
Pracoviště: Novodvorská 803/82, Lhotka, 142 00 Praha 411 (na mapě)
Vedoucí Referátu nepojistných sociálních dávek pro Prahu 4 a 12: Zimová Jana
Telefon: 950 178 545 , Fax: 950 178 768, Telefonní ústředna: 950 178 111
Mail: posta.abl@aa.mpsv.cz
Web: portal.mpsv.cz/soc/ssp/
ID datové schránky: w7aznwp
Na stránkách Úřadu práce ČR naleznete informace o příspěvcích:
 • dávky hmotné nouze
 • příspěvek na péči
 • příspěvky pro občany se zdravotním postižením
 • příspěvky na živobytí

Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace pro správní obvod Praha 12 

Obyvatelům městské části Praha-Libuš jsou k dispozici služby nabízené organizací Sociální služby Praha 12 viz    

https://www.praha12.cz/socialni-sluzby-mc-praha-12-prispevkova-organizace/ds-1098

Kontaktní informace:
Adresa: Olbramovická 703, 142 00 Praha 4 - Modřany (na mapě)
Ředitel: PaedDr. Marie Mandíková, CSc.
Telefon: 241 713 575
E-mail: ssmc12@centrum.cz
 

Sociální služby poskytované soukromou organizací ze Středočekého kraje obyvatelům městské části Praha-Libuš 

Obyvatelům městské části Praha-Libuš jsou k dispozici služby nabízené soukromou organizací ze Středočekého kraje viz    

http://www.kvalitnipodzimzivota.cz/ .

Kvalitní podzim života, z.ú.

je nestátní neziskovou organizací, která se zabývá péčí o seniory v domácím prostředí. Jsme registrovanou sociální službou. Péči poskytujeme v lokalitách Vestec, Dolní Břežany, Jesenice, Ohrobec, Dobřejovice, Průhonice, Sulice, Zvole, Hodkovice, Jažlovice, Modletice, Kunratice, Velké Přílepy, Statenice, Tursko, Svrchyně a v MČ Praha Libuš a Písnice. Pracovní doba: po - pá od 7-16hod.

"S námi na své stáří nejste sami."


Registr poskytovatelů sociálních služeb - portál MPSV 

Evuidence poskytovatelů z celé ČR. Služby některých poskytovatelů jsou omezeny regionálně, u jiných tomu tak není.     

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do?SUBSESSION_ID=1565249811959_2


Kontakt na terénní službu po osoby bez domova pro obyvatele městské části Praha-Libuš

Městská část zajišťuje pro obyvatele terénní služby pro osoby bez domova skrze organizaci:

Naděje – pobočka Praha v oblasti péče o osoby bez domova - https://www.nadeje.cz/praha

CO NABÍZÍME: Ubytování v azylových domech a tréninkových bytech, přenocování v noclehárnách, jídlo a sprchu v nízkoprahových denních centrech, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychologem, přímou pomoc v ulicích města, zdravotní ošetření v ordinacích praktického lékaře, gynekologie, stomatologie a psychiatrie.

NAŠE POSLÁNÍ: Pomáhat lidem bez domova, aby mohli žít důstojnější a bezpečnější život, a přispívat ke zlepšení či řešení jejich nepříznivé situace lidským přijetím, materiální pomocí, odbornou radou, zdravotní péčí a ubytováním.

NAŠE HODNOTY: ZÁJEM Aktivně reagujeme na situace a jde nám o jejich řešení.

 • SPOLUPRÁCE Stavíme na úctě, respektu, sdílení a porozumění.
 • STABILITA Držíme stálý kurz. Vytváříme bezpečné zázemí, vytrvale budujeme důvěru.
 • ODBORNOST Dlouhodobě vyvíjíme a uplatňujeme nové způsoby a postupy práce s lidmi bez domova.

VÍCE O NÁS: Působíme v Praze již od roku 1991. Seznamte se s naší historií, prohlédněte si fotogalerii nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality nebo se stát našimi příznivci na Facebooku, Twitteru a Instagramu.

DOPLŇKOVÉ PROJEKTY:

 • Jsme zapojeni v projektu NEJDŘÍV STŘECHA, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.
 • Jsme realizátorem projektu STŮL PRO JEDNOHO, který podporuje lidi bez domova získáním jedné porce hlavního jídla denně. Strava je poskytována zdarma prostřednictvím zapojených provozovatelů stravovacích služeb.

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY?

Navštivte jedno z našich nízkoprahových denních center nebo přijďte na stanoviště Mobilní sociální služby a proberte svou situaci se sociálním pracovníkem. Pokud potřebujete ubytování, obraťte se přímo na sociální pracovníky azylových domů (pro muže, pro ženy).

NAŠLI JSTE BEZDOMOVCE A CHCETE MU POMOCI?

V případě, že je v pořádku (může se sám pohybovat a je schopen pochopit sdělované informace), doporučte mu, aby sám využil naše služby. Pokud není v ohrožení života, ale je v zanedbaném hygienickém stavu nebo se hůře pohybuje, kontaktujte pracovníky terénního programu, v případě, že je bezdomovec v ohrožení života, zavolejte zdravotnickou záchrannou službu.

CHCI POMOCI

Pomáhejte s námi dávat NADĚJI lidem bez domova v Praze. Podpořte finančně naše služby. Děkujeme!
Jednorázově Měsíčně / 1 000 Kč , 500 Kč, 300 Kč, 200 Kč / Darovat naději! / zabezpečeno Darujme.cz  
 

Kontakt na terénní službu po osoby směřující k prevenci rizikového chování dospělých osob a zaměřující se na osoby závislé na omamných látkách pro obyvatele městské části Praha-Libuš

Městská část zajišťuje pro obyvatele terénní službu směřující k prevenci rizikového chování dospělých osob a zaměřující se na osoby závislé na omamných látkách skrze organizaci:

Drop In - https://www.dropin.cz/.

Poradenská linka Nízkoprahového střediska 24 hodin denně: 222 221 431.

Terénní program: Bc. Martin Kocián; tel.: 731 315 214; street(at)dropin.cz

Nízkoprahové středisko: Mgr. Martin Titman; tel.: 222 221 431; stredisko(at)dropin.cz

Centrum metadonové substituce: prim. MUDr. Zdeněk Veselý; tel.: 283 851 020; metadon1(at)dropin.cz

Centrum následné péče: Evžen Klouček; 257 326 080; cnp(at)dropin.cz

Centrum primární prevence: Tereza Braunová, DiS., 734 158 220, cppdropin(a)gmail.com

Adiktologické centrum Prahy 12: MUDr. Jiří Presl, 602 317 174, jiri.presl(at)seznam.cz


Kontakt na středisko adiktologické prevence na Praze 12 pro konzultaci rizikového chování souvisejícího se závislostmi vašich blízkých a dětí - Drop In

Městská část nabízí pro obyvatele služby střediska adiktologické prevence, ve kterém lze nalézt pomoc při konzultaci rizikového chování souvisejícího se závislostmi vašich blízkých a dětí:

Adiktologické centrum Prahy 12: MUDr. Jiří Presl, 602 317 174, jiri.presl(at)seznam.cz, viz https://www.dropin.cz/2017/04/adiktologicke-centrum-prahy-12/

Kde nás najdete: Těšíkova 986/4, Praha 4 – Kamýk (na mapě)

Centrum metadonové substituce II

Výdej: pondělí: 8.00 – 12.00, 14.00 – 15.00
středa: 8.00 – 12.00, 14.00 – 15.00
čtvrtek: 8.00 – 12.00; 14.00 – 15.00
Vedoucí lékař:  prim. MUDr. Zdeněk Veselý
Tel./fax: 261 219 199

Projekt Tvoje Šance

Otvírací doba Job klub: úterý 8:30 – 17:00, pátek 8:00 – 16:00
Vedoucí projektu: Jitka Schejbalová
Sociální terapeut: Tereza Braunová
Tel: 603 336 039
Email: tva.sance(a)gmail.com

 Adiktologická ambulance Praha 12

Odborní zástupci: MUDr. Jiří Presl a prim. MUDr. Zdeněk Veselý
Vedoucí  programu : prim. MUDr. Zdeněk Veselý
Vedoucí ambulance: Mgr. Miroslava Carvová
Pro neobjednané klienty je Ambulance otevřena PO – PÁ  10-15 hod. Poslední klient bude obsloužen 1 hodinu před koncem ordinační doby.

Podrobné ordinační hodiny Adiktologického centra Prahy 12 zde.

Složení týmu ambulancí v Adiktologické centru Prahy 12:
MUDr. Jiří Presl, ředitel
prim. MUDr. Zdeněk Veselý, vedoucí lékař ambulancí
MUDr. Petr Popov MHA, psychiatr AT ambulance (PO 17-21 hod)
MUDr. Eva Kadlecová, psychiatra, psychiatrické ambulance (ST: 8-16 hod á 14 dní)
Mgr. Miroslava Carvová, vedoucí ambulancí (adiktolog a všeobecná sestra) (ST: 8- 16hod)
Mgr. Kateřina Papoušková, psycholog ambulancí
Alice Kukačková, DiS., staniční sestra ambulancí, uznaný adiktolog
Jitka Schejbalová, psychiatrická sestra AT ambulance, terapeut, uznaný adiktolog
Tereza Braunová, Dis., sociální pracovnice ambulancí
Bc. Lucie Ivanovová, adiktolog
 
Nabídka služeb ambulancí:
 1. vstupní psychiatrické, adiktologické, psychologické  vyšetření
 2. kontrolní zhodnocení adiktologem, psychologem a psychiatrem
 3. celkové zhodnocení adiktologické situace a matching v oblasti adiktologických služeb
 4. orientační testy na přítomnost NL v moči, dechové zkoušky na alkohol
 5. navázání kontaktu na specializované lékařské ordinace
 6. komplexní adiktologické poradenství v oblasti návykových nemocí
 7. poradenství u poruch příjmu potravy
 8. služby pro patologické hráče a ostatní nelátkové závislosti
 9. doporučení do dalších zdravotnických zařízení a AT ordinace
 10. doporučení do léčby a substitučních programů
 11. individuální a skupinová psychoterapie a poradenství
 12. testy na vyhodnocení nelátkových závislostí
 13. skupinová psychoterapie
 14. individuální terapeutické poradenství/péče
 15. farmakoterapie

Adiktologická ambulance Prahy 12

Objednávání klientů: Po – Pá 8 – 15 hod na tel.: 739 027 070 ( – pokud se nedovoláte zašlete prosím SMS, ozveme se Vám zpět)
Tel: 261 219 211 – prosíme volejte na pevnou linku, kvůli přeobjednání nebo mluvení se svým terapeutem – děkujeme !!! ( PO – PÁ )
Email : ambulancetesikova(at)gmail.com

Nabízíme: Adiktologická ambulance poskytuje ambulantní  komplexní diagnostickou, preventivní, poradenskou a edukativní péči s možností krátkodobé terapeutické intervence pro osoby závislé na alkoholu a jiných návykových látkách nebo pro problémové uživatele či osoby experimentující s drogami. Adiktologické ambulance se zaměřuje na zvýšení dostupnosti služeb na území Hlavního města Prahy 12 v oblasti léčby závislosti uživatele nealkoholových drog, léčby nelátkových závislostí jako je patologické hráčství (gambling) a závislosti na sociálních sítích včetně kybešikany, léčby závislosti na lécích a také zvýšení dostupnosti vysoko prahového substitučního centra.

Co je třeba vzít s sebou:
 • Občanský průkaz.
 • Kartičku zdravotního pojištění nebo jejich platné dočasné náhrady.
 • Máme smlouvu s VZP. Klienti jiných pojišťoven si u nás zatím hradí sami.
 • Uvítáme předchozí zdravotní zprávy, týkající se např. hepatitid, substituce, dokončených léčeb, detoxifikace apod.

AT ambulance

Objednávání klientů: Po – Pá 8 – 15 hod na tel.: 739 027 070 ( – pokud se nedovoláte zašlete prosím SMS, ozveme se Vám zpět)
 Tel: 261 219 199 nebo 261 219 211 – prosíme volejte na pevnou linku, kvůli přeobjednání nebo mluvení se svým terapeutem – děkujeme !!!
Email : ambulancetesikova(at)gmail.com
 
Nabízíme: PO 17-21 hod – MUDr. Petr Popov MHA, psychiatr AT ambulance
AT (alkohol – toxi) ambulance je k dispozici všem uživatelům alkoholu a léků, kteří mají pocit, že jejich pití alkoholu je problematické, devastuje rodinné vztahy, ohrožuje jejich pracovní kariéru a vede k rizikovému jednání.
Provádíme diagnostiku, léčbu a doléčování poruch vyvolaných užíváním alkoholu a léků.
Individuální terapeutické poradenství/péče.

Co je třeba vzít s sebou:

 • Občanský průkaz.
 • Kartičku zdravotního pojištění nebo jejich platné dočasné náhrady.
 • Máme smlouvu z VZP, jiné pojišťovny u nás je léčba zatím  hrazena
 • Uvítáme předchozí zdravotní zprávy, týkající se např. hepatitid, substituce, dokončených léčeb, detoxifikace apod.

Psychiatrická ambulance

Objednávání klientů: Po – Pá 8 – 15 hod na tel.: 739 027 070 ( – pokud se nedovoláte zašlete prosím SMS, ozveme se Vám zpět)
 Tel: 261 219 211 – prosíme volejte na pevnou linku, kvůli přeobjednání nebo mluvení se svým terapeutem – děkujeme !!! ( ST: 8-16hod)
Email : ambulancetesikova(at)gmail.com
MUDr. Eva Kadlecová, psychiatra, psychiatrické ambulance (ST: 8-16 hod á 14 dní)
 
Nabízíme: Kromě psychofarmakologické léčby se zaměřujeme i na psychoterapii a zajišťuje péči o pacienty s duševním onemocněním prakticky ze všech kategorií:
Poruchy nálad (př. deprese, mánie, bipolární porucha)
 • Úzkostné poruchy (př. panické stavy, fobie, generalizovaná úzkostná porucha)
 • Posttraumatické poruchy
 • Poruchy spánku
 • Somatoformní poruchy (psychické poruchy projevující se zejména v tělesné složce, bolesti atd.)
 • Psychotická onemocnění
 • Péče o pacienty s poruchami paměti různého stupně
 • Osobnostní poruchy
 • Krizová intervence
 • Závislost na alkoholu, návykových látkách či hracích automatech
 Co je třeba vzít s sebou:
 • Občanský průkaz.
 • Kartičku zdravotního pojištění nebo jejich platné dočasné náhrady.
 • Máme smlouvu z VZP, jiné pojišťovny u nás je léčba zatím  hrazena
 • Uvítáme předchozí zdravotní zprávy, týkající se např. hepatitid, substituce, dokončených léčeb, detoxifikace apod.

Mapa pomoci - drogy-info.cz

Mapa pomoci obsahuje kontakty na zařízení poskytující léčbu, poradenství a prevenci v oblasti závislostí, rozčleněné do kategorií podle druhu služby, a dále podle jednotlivých krajů a v nich podle okresů a měst. Mezi druhy služby jsou i služby pro odvykání kouření a služby zaměřené na hazardní hraní (gambling).

Mapu pomoci spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Přestože je aktuálnost databáze pravidelně kontrolována, může se stát, že některý údaj bude zastaralý. Upozornění na nepřesnosti či chyby a žádosti o opravy nám laskavě posílejte e-mailem - na jméno Markéta Grygarová, DiS.

Poznámka: Osoby v nouzi mohou využít také mapu služeb pro osoby bez domova, kterou vytvořila Platforma kritické sociální práce - KRISA.

Odkaz na webové stránky Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti pod Úřadem vlády ČR::

https://www.drogy-info.cz/mapa-pomoci/?r=2


Nový koordinátor pomoci v sociální oblasti pro obyvatele městské části Praha-Libuš 

Na počátku roku 2018 jsme mezi námi přivítali nového kolegu koordinátora pomoci pro oblast sociální pro obyvatele městské části Praha-Libuš zkušeného pracovníka v oblasti sociálních služeb pana Miloše Hájka. 
Telefon a e-mailový kontakt zůstává pro obyvatele stejný.

pan Miloš Hájek, externí spolupracovník městské části
Tel.: 604 740 696
Mail: koordinatorpomoci@praha-libus.cz


První koordinátor pomoci v sociální oblasti pro obyvatele městské části Praha-Libuš 

V roce 2017 zahájila práci pro obyvatele městské části první koordinátorka pomoci pro oblast sociální - sociální pracovnice s velkými zkušenostmi v oblasti poskytování služeb - paní Zuzana Vránová. 
Telefon a e-mailový kontakt zůstává pro obyvatele stejný.

paní Zuzana Vránová, Dis, externí spolupracovnice městské části

.


Počátek sociálního plánování

MČ Praha-Libuš se počala v roce 2016 systematicky zabývat uspokojováním potřeb pomoci obyvatelům v různých životních událostech. MČ Praha-Libuš aktualizovala demografický průzkum, který poskytl konkrétní data, na která je třeba reagovat. Pořádala veřejná projednávání. Komunikovala s uživateli i poskytovateli sociálních služeb. Na základě těchto činností připravila první Analýzu potřeb sociálních služeb obyvatel na území MČ Praha-Libuš jako podkladu pro plánování dalších činností. A dala vzniknout nové službě pro obyvatele městské části - koordinátora potřeb v sociální oblasti.