Sociální služby

PLÁNUJEME
DOSTUPNOU POMOC
PRO BUDOUCNOST

MČ Praha-Libuš se počíná systematicky zabývat uspokojováním potřeb pomoci obyvatelům v různých životních událostech. MČ Praha-Libuš aktualizovala demografický průzkum, který poskytl konkrétní data, na která je třeba reagovat. Pořádá veřejná projednávání. Komunikuje s uživateli i poskytovateli sociálních služeb.

Na základě těchto činností dokončila první Analýzu potřeb sociálních služeb obyvatel na území MČ Praha-Libuš jako podkladu pro plánování dalších činností.

Městská část zajišťuje pro obyvatele službu Koordinátora pomoci v oblasti sociální

Kontakt:

Zuzana Vránová, Dis., externí spolupracovník městské části
Tel.: 604 740 696
Mail: koordinatorpomoci@praha-libus.cz

Prázdninový režim koordinátorky pomoci

V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2018 KOORDINÁTORKA POMOCI NA ÚŘADĚ PŘÍTOMNA NEBUDE.

V době nepřítomnosti koordinátorky pomoci, prosím, využívejte tento kontaktní telefon nebo e-mail: tel. 604 740 696, e-mail. koordinatorpomoci@praha-libus.cz
Děkujeme za pochopení.

 

Městská část zajišťuje pro obyvatele terénní služby organizace  Naděje – pobočka Praha v oblasti péče o osoby bez domova. Kontakt: ………………

Městská část zajišťuje pro obyvatele terénní služby směřující k prevenci rizikového chování dospělých osob a zaměřující se na osoby závislé na omamných látkách skrze organizaci Drop In. Kontakt: ………………

Na území sousední Prahy 12 se nachází nové …… středisko ve kterém lze nalézt pomoc při konzultaci rizikového chování vašich blízkých a dětí. Kontakt na jednotlivé ambulance a otevírací hodiny: …….