Netradiční dětský den 2021 - zhodnocení akce

Datum: 
07.06.2021 12:00

V sobotu 29. 5. 2021 uspořádala MČ Praha-Libuš netradiční Dětský den „Stezka malého stopaře v Modřanské rokli“.  

Tvůrcem a realizátorem hry byla paní Radka Snížková se svou značkou „Bact to offline!“ (https://www.backtooffline.cz). Ve spolupráci s místními znalci lesních tras navrhla optimální procházku pro rodiče s dětmi včetně kočárků a kol. 

Nenáročná procházka po stopách s hledáním zvířátek sklidila obrovský úspěch u malých i velkých účastníků. I počasí bylo dětem nakloněno, aby mohly plnit zábavné úkoly při hledání dřevěných zvířátek podle jejich stop. Celkem bylo na trase umístěno 8 zvířátek, které děti hledaly a razítky nalezená zvířátka označovaly do své hrací karty, kterou si poté odnesly na památku.

Trasu, která začínala vydáváním herních karet u Libušské přehrady v Modřanské rokli, tento den zvládlo kolem 200 dětí, které dorazily do cíle na fotbalovém hřišti v Písnici. Zde byly pro děti připraveny různé drobné odměny. Na hřišti proběhlo i losování o dvě pohádkové knížky, které si účastníci mohly prohlédnout už na startu.

Velké poděkování patří jak realizátorce hry, tak všem pracovníkům úřadu městské části, kteří s dětmi a rodiči strávili slunečný sobotní den. 

Tým ÚMČ Praha-Libuš