ZRUŠENO - Povánoční posezení seniorů

Datum: 
15.12.2021 14:15

Vážení senioři,

         s politováním vám musíme oznámit, že v důsledku nepříznivé epidemiologické situace se společné předvánoční setkání s vedením MČ Praha-Libuš, plánované na 15. prosince 2021, neuskuteční. Vedení městské části se těší na setkání v nejbližším možném termínu a přeje vám alespoň touto cestou hezké prožití vánočních svátků. Již uhrazené poplatky si můžete vyzvednou zpět na Odboru správním a školství v úředních hodinách.