Umístění volebních stanovišť pro voliče jimž byla nařízena karanténa nebo izolace