Efektivní partnerská komunikace

Datum: 
20.05.2019 19:30 - 21:30

Mgr. Jana Koutníková, terapeutické centrum Dialog

Zásadní ingrediencí celého partnerského soužití je komunikace. Podmiňuje pocit spokojenosti či nespokojenosti ve vztahu.
Komunikační vzorce přebíráme od svých rodičů a dalších lidí, kteří nás vychovávají. V dospělosti, ať chceme nebo ne, je nevědomě používáme. 
Efektivní komunikace je založena  na pozorování, naslouchání sobě i partnerovi, schopnosti vyjádřit své pocity i to, co skutečně potřebujeme.
Je přímá, citlivá a zároveň i velmi autentická. Je mixem asertivního přístupu a nenásilné komunikace. Pomáhá překonat navyklé vzorce v komunikaci,
řešit konflikty a rozvíjet vztahy založené na respektu a spolupráci.
Vstupné 100 Kč

Registrace na Efektivní partnerská komunikace

Efektivní partnerská komunikace