Územní studie sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš

Datum: 
21.11.2019 15:00

Vážení obyvatelé,
rádi bychom vás pozvali na tzv. veřejné jednání a konzultaci k návrhu

Územní studie sídliště a okolí budoucí stanice metra D Libuš

  • tzv. veřejné jednání se uskuteční ve čtvrtek 21. 11. 2019 od 15:00 v Centru architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha 2
  • na konzultaci návrhu (ptát se na konkrétní dotazy) přijďte v úterý 26. 11. 2019 kdykoli od 18:00 do 20:00 do ZŠ Smolkova, Smolkova 565/8, Praha 12

Návrh územní studie a bližší informace k celému procesu lze dohledat na www.iprpraha.cz/libus.
Do tištěné podoby lze nahlédnout v kanc. č. 330 na odboru územního rozvoje, Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.
K návrhu územní studie se lze vyjádřit – podat připomínky do pondělí 9. 12. 2019 (včetně) způsoby uvedenými ve veřejné vyhlášce – oznámení vystavené na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy, Městské části Praha-Libuš a Městské části Praha 12, tj. jedním z následujících způsobů s náležitostmi dle odst. 2, §37 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu/adresa pro doručování, podpis):

a) písemně do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy, případně poštou na adresu
Magistrát hl. m. Prahy, odbor územního rozvoje
Jungmannova 35/29, 1
11 21 Praha 1
b) e-mailem (pouze s uznávaným elektronickým podpisem) na adresu: posta@praha.eu
c) datovou schránkou na id: 48ia97h