Úřední deska

Název Vyvěšeno Svěšeno Dokument

Magistrát města Přerova - Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadný přepisný seznam č. 2/2020

Vyvěšeno: 4.9.2020 Svěšeno: 5.10.2020 skm c25820090408230.pdf (pdf, 70.17 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní  úpravy provozu na pozemních komunikacích Na Močále, Na Jezerách  v Praze 4 - Libuši

Vyvěšeno: 31.8.2020 Svěšeno: 16.9.2020 skm c25820083115360.pdf (pdf, 441.46 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení společného řízení o změně stavby před jejím dokončením

Vyvěšeno: 31.8.2020 Svěšeno: 16.9.2020 skm c25820090110510.pdf (pdf, 183.01 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny V ÚP sídelního útvaru HMP

Vyvěšeno: 26.8.2020 Svěšeno: 13.10.2020 skm c25820082615470.pdf (pdf, 248.68 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komnikaci U Zahrádkářské kolonie v Praze 4 - Libuši

Vyvěšeno: 25.8.2020 Svěšeno: 10.9.2020 skm c25820082511230.pdf (pdf, 220.91 KB)

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha - Libuš

Vyvěšeno: 25.8.2020 Svěšeno: 14.9.2020 skm c25820082508280.pdf (pdf, 113.6 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Vyvěšeno: 24.8.2020 Svěšeno: 9.10.2020 skm c25820082409130.pdf (pdf, 233.86 KB)

MČ Praha - Libuš - Svolání 5. zasedání Zastupitelstva v roce 2020

Vyvěšeno: 21.8.2020 Svěšeno: 1.9.2020 skm c25820082112480.pdf (pdf, 30.94 KB)

Městská část Praha 12 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Putimská, U nové louky v Praze 4 - Písnici

Vyvěšeno: 21.8.2020 Svěšeno: 7.9.2020 skm c25820082108390.pdf (pdf, 309.95 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nn 1225 v Praze 4 - Libuši

Vyvěšeno: 21.8.2020 Svěšeno: 7.9.2020 skm c25820082108401.pdf (pdf, 273.57 KB)

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem bytové jednotky v objektu ZŠ Meteorologická

Vyvěšeno: 21.8.2020 Svěšeno: 7.9.2020 processed skm c25820082110130.pdf (pdf, 41.03 KB)

MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o vyhlášení konkursního řízení - vedoucí pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Vyvěšeno: 19.8.2020 Svěšeno: 30.9.2020 skm c25820081908230.pdf (pdf, 122.85 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 18.8.2020 Svěšeno: 16.9.2020 processed skm c25820081810260.pdf (pdf, 229.2 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 18.8.2020 Svěšeno: 16.9.2020 skm c25820081810261.pdf (pdf, 275.49 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 16 ÚP sídelního útvaru HMP

Vyvěšeno: 17.8.2020 Svěšeno: 2.10.2020 skm c25820081713450.pdf (pdf, 219.9 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav

Vyvěšeno: 17.8.2020 Svěšeno: 2.10.2020 skm c25820081713440.pdf (pdf, 238.51 KB)

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalilfikace - kuchyňka a soc. zařízení v ulici Libušská 35

Vyvěšeno: 12.8.2020 Svěšeno: 26.8.2020 skm c25820081213090.pdf (pdf, 255.07 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny - Z 3264/16

Vyvěšeno: 12.8.2020 Svěšeno: 18.9.2020 skm c25820081211050.pdf (pdf, 215.4 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání celoměstsky význ. změny Z 2838/00

Vyvěšeno: 12.8.2020 Svěšeno: 18.9.2020 skm c25820081211040.pdf (pdf, 236.88 KB)

Informace občanům - uzavření úřadu z technických důvodů dne 7.8.2020

Vyvěšeno: 6.8.2020 Svěšeno: 7.8.2020 skm c25820080609030.pdf (pdf, 26.65 KB)

MČ Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 05/2020 provedená rozpočtovým opatřením č. 12 až č. 16/2020

Vyvěšeno: 3.8.2020 Svěšeno: 1.4.2021 skm c25820080314181.pdf (pdf, 41.78 KB)

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - prodej pozemků parc. č. 318/4 v k.ú. Libuš

Vyvěšeno: 31.7.2020 Svěšeno: 17.8.2020 processed skm c25820073111580.pdf (pdf, 162.54 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - Připojní objektů FTTS Praha 12 - 2. stavba na síť TMCZ

Vyvěšeno: 30.7.2020 Svěšeno: 17.8.2020 skm c25820073010100.pdf (pdf, 746.44 KB)

Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření od 27. 7. 2020 do odvolání

Vyvěšeno: 24.7.2020 Svěšeno: 31.12.2020 mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-27.-7.-2020-do-odvolani.pdf (pdf, 234.61 KB)

Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření od 25. 7. 2020 do 26. 7. 2020

Vyvěšeno: 24.7.2020 Svěšeno: 27.7.2020 mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-25.-do-26.-7.-2020.pdf (pdf, 264.99 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Rozšíření parkovacích kapacit a řešení dopr. obslužnosti

Vyvěšeno: 23.7.2020 Svěšeno: 10.8.2020 skm c25820072312240.pdf (pdf, 275.41 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu MČ Praha-Libuš za rok 2019

Vyvěšeno: 20.7.2020 Svěšeno: 1.4.2021 skm c25820072011050.pdf (pdf, 42.93 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení společného územního a stavebního řízení

Vyvěšeno: 17.7.2020 Svěšeno: 3.8.2020 skm c25820071711190.pdf (pdf, 241.69 KB)

MČ Praha - Libuš - písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Oprava sociálního zařízení v ZŠ Meteorologická 181, pavilon E 1 NP, Praha 4 - Libuš

Vyvěšeno: 15.7.2020 Svěšeno: 21.7.2020 processed skm c25820071515280.pdf (pdf, 206.07 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komnikacích Putimská, Zátoňská, U nové louky v Praze 4 - Písnici

Vyvěšeno: 15.7.2020 Svěšeno: 31.7.2020 skm c25820071514210.pdf (pdf, 245.66 KB)

Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 4/2020

Vyvěšeno: 9.7.2020 Svěšeno: 1.4.2021 skm c25820070910050.pdf (pdf, 37.84 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komnikaci Na Okruhu v Praze 4 - Písnici

Vyvěšeno: 7.7.2020 Svěšeno: 23.7.2020 skm c25820070711080.pdf (pdf, 507.51 KB)

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - rozšíření přdmětu nájmu stávající nájemní smlouvy o nebytové prostory

Vyvěšeno: 3.7.2020 Svěšeno: 20.7.2020 processed skm c25820070311131.pdf (pdf, 64.74 KB)

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - směna části pozemku parc. č. 259/1 v k.ú Písnice

Vyvěšeno: 3.7.2020 Svěšeno: 20.7.2020 processed skm c25820070311130.pdf (pdf, 43.78 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Vyvěšeno: 1.7.2020 Svěšeno: 17.7.2020 skm c25820070113390.pdf (pdf, 583.07 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 1.7.2020 Svěšeno: 5.8.2020 skm c25820070108430.pdf (pdf, 276.41 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Vyvěšeno: 1.7.2020 Svěšeno: 7.8.2020 skm c25820070108450.pdf (pdf, 225.31 KB)

MČ Praha - Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Zpomalovací prahy v ulici K Lukám, Praha 4 - Libuš 

Vyvěšeno: 30.6.2020 Svěšeno: 23.7.2020 skm c25820063013320.pdf (pdf, 305.25 KB)

Městská část Praha - Libuš - Oznámení o zveřejnění

Vyvěšeno: 30.6.2020 Svěšeno: 31.8.2023 skm c25820063012370.pdf (pdf, 43.91 KB)

MČ Praha - Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k projednání kvalifikace - Dodávka herních prvků

Vyvěšeno: 30.6.2020 Svěšeno: 16.7.2020 skm c25820063011410.pdf (pdf, 402.13 KB)

MČ Praha - Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k projednání kvalifikace - Oprava kuchyňky a sociálního zařízení v objektu č.p. 35, Praha 4

Vyvěšeno: 30.6.2020 Svěšeno: 16.7.2020 skm c25820063011411.pdf (pdf, 262.94 KB)

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice K novému sídlišti, Mašovická

Vyvěšeno: 24.6.2020 Svěšeno: 17.7.2020 skm c25820062409180.pdf (pdf, 96.45 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP sídelního útvaru HMP

Vyvěšeno: 22.6.2020 Svěšeno: 22.7.2020 skm c25820062208591.pdf (pdf, 927.45 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav ÚP sídelního útvaru HMP

Vyvěšeno: 22.6.2020 Svěšeno: 7.8.2020 skm c25820062208590.pdf (pdf, 229.76 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 ÚP sídelního útvaru HMP

Vyvěšeno: 22.6.2020 Svěšeno: 8.8.2020 skm c25820062208580.pdf (pdf, 241.93 KB)

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  Na Močále a Na Jezerách v Praze 4

Vyvěšeno: 19.6.2020 Svěšeno: 7.7.2020 skm c25820061908381.pdf (pdf, 360.44 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám

Vyvěšeno: 19.6.2020 Svěšeno: 7.7.2020 skm c25820061908380.pdf (pdf, 227.26 KB)

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vyvěšeno: 16.6.2020 Svěšeno: 3.7.2020 skm c25820061613070.pdf (pdf, 73.35 KB)

MČ Praha - Libuš - Svolání 4. zasedání zastupitelstva v roce 2020

Vyvěšeno: 15.6.2020 Svěšeno: 23.6.2020 skm c25820061514081.pdf (pdf, 49.75 KB)

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vyvěšeno: 15.6.2020 Svěšeno: 3.7.2020 skm c25820061514080.pdf (pdf, 119.61 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 07 Z 1424/07 ÚP sídelního útvaru HMP

Vyvěšeno: 12.6.2020 Svěšeno: 21.7.2020 skm c25820061208180.pdf (pdf, 241.6 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav ÚP sídelního útvaru HMP

Vyvěšeno: 12.6.2020 Svěšeno: 21.7.2020 skm c25820061208160.pdf (pdf, 244.35 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 19 Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19, Z 3349/19 a Z 3365/19 ÚP sídelního útvaru HMP

Vyvěšeno: 12.6.2020 Svěšeno: 21.7.2020 skm c25820061208110.pdf (pdf, 235.38 KB)

JUDr. Juraj Podkonický - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 11.6.2020 Svěšeno: 14.8.2020 skm c25820061113490.pdf (pdf, 374.98 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 11.6.2020 Svěšeno: 15.7.2020 skm c25820061113060.pdf (pdf, 281.82 KB)

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Zpomalovací prah v ulici K Lukám, Praha 4 - Libuš

Vyvěšeno: 9.6.2020 Svěšeno: 25.6.2020 skm c25820060909480.pdf (pdf, 189.35 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP sídelního útvaru HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Vyvěšeno: 8.6.2020 Svěšeno: 27.7.2020 skm c25820060809560.pdf (pdf, 238.9 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 ÚP sídelního útvaru HMP

Vyvěšeno: 8.6.2020 Svěšeno: 27.7.2020 skm c25820060809580.pdf (pdf, 227.48 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav ÚP sídelního útvaru HMP

Vyvěšeno: 8.6.2020 Svěšeno: 15.7.2020 skm c25820060810000.pdf (pdf, 211.34 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 4.6.2020 Svěšeno: 8.7.2020 processed skm c25820060409250.pdf (pdf, 240.94 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 4.6.2020 Svěšeno: 8.7.2020 processed skm c25820060409240.pdf (pdf, 82.7 KB)

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš - sadové úpravy

Vyvěšeno: 29.5.2020 Svěšeno: 15.6.2020 skm c25820052913310.pdf (pdf, 666.9 KB)

MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent Odboru správních věcí - přestupková agenda

Vyvěšeno: 29.5.2020 Svěšeno: 25.6.2020 skm c25820052911410.pdf (pdf, 129.88 KB)

MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent Odboru kancelář tajemníka - PR 

Vyvěšeno: 29.5.2020 Svěšeno: 25.6.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (pdf, 140.52 KB)

MČ Praha-Libuš - Účetní závěrka za rok 2019

Vyvěšeno: 27.5.2020 Svěšeno: 15.6.2020 skm c25820052715440.pdf (pdf, 1.58 MB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejní Návrhu závěrečného účtu za rok 2019

Vyvěšeno: 27.5.2020 Svěšeno: 1.4.2021 skm c25820052714420.pdf (pdf, 44.84 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění  změny rozpočtu č. 03/2020

Vyvěšeno: 27.5.2020 Svěšeno: 1.4.2021 skm c25820061210220.pdf (pdf, 43.24 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny - Z 2748/00

Vyvěšeno: 25.5.2020 Svěšeno: 1.7.2020 skm c25820052508441.pdf (pdf, 222.73 KB)

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Nad Šejdrem, Hvězdonická, Zahrádecká

Vyvěšeno: 22.5.2020 Svěšeno: 10.6.2020 skm c25820052213430.pdf (pdf, 68.46 KB)

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem bytové jednotky o dispozici 2+1 

Vyvěšeno: 22.5.2020 Svěšeno: 8.6.2020 processed skm c25820052212400.pdf (pdf, 40.91 KB)

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Na Močále č.p. 1035, 1061, 525

Vyvěšeno: 22.5.2020 Svěšeno: 10.6.2020 skm c25820052209110.pdf (pdf, 72.48 KB)

Městská část Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám

Vyvěšeno: 21.5.2020 Svěšeno: 8.6.2020 skm c25820052112370.pdf (pdf, 256.33 KB)

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - prodloužení nájmu nebytových prostor

Vyvěšeno: 21.5.2020 Svěšeno: 8.6.2020 processed skm c25820052111070.pdf (pdf, 43.33 KB)

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha - Libuš

Vyvěšeno: 19.5.2020 Svěšeno: 8.6.2020 skm c25820051908460.pdf (pdf, 114.94 KB)

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice K Vrtilce, Zátoňská, Těšovická

Vyvěšeno: 18.5.2020 Svěšeno: 2.6.2020 skm c25820051809322.pdf (pdf, 73.54 KB)

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Zátoňská

Vyvěšeno: 18.5.2020 Svěšeno: 4.6.2020 skm c25820051809321.pdf (pdf, 70.12 KB)

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice K Vrtilce, Zátoňská, Těšovická

Vyvěšeno: 18.5.2020 Svěšeno: 3.6.2020 skm c25820051809320.pdf (pdf, 71.9 KB)

Usnesení - Dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 18.5.2020 Svěšeno: 3.6.2020 processed skm c25820051809311.pdf (pdf, 137.65 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 18.5.2020 Svěšeno: 3.6.2020 processed skm c25820051809312.pdf (pdf, 254.09 KB)

Městská část Praha 12 - Oznámení - zahájení územního řízení - Připojení objektů FTTS Praha 12 - 2. stavba na síť TMCZ

Vyvěšeno: 15.5.2020 Svěšeno: 1.6.2020 skm c25820051508470.pdf (pdf, 329.27 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění výsledků dotačního řízení na úřední desce MČ Praha - Libuš

Vyvěšeno: 13.5.2020 Svěšeno: 30.4.2021 skm c25820051315500.pdf (pdf, 696.73 KB)

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění klasifikace - Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně MŠ K Lukám 664, Praha 4 - Libuš

Vyvěšeno: 13.5.2020 Svěšeno: 25.5.2020 skm c25820051311411.pdf (pdf, 308.59 KB)

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění klasifikace - Rekonstrukce střechy objektu Libušská č.p. 1 , Praha - Libuš

Vyvěšeno: 13.5.2020 Svěšeno: 25.5.2020 skm c25820051311410.pdf (pdf, 285.18 KB)

Zveřejnění záměru - prodeje pozemku par.č. 1159/22 v k.ú. Libuš

Vyvěšeno: 7.5.2020 Svěšeno: 25.5.2020 processed skm c25820050708430.pdf (pdf, 44.16 KB)

Městská část Praha 12 - Rozhodnutí - Změna stavby před dokončením - garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš

Vyvěšeno: 6.5.2020 Svěšeno: 22.5.2020 skm c25820050614260.pdf (pdf, 324.04 KB)

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění klasifikace - Rekonstrukce oplocení u ZŠ s Rvj. Písnice, Ladislava Coňka č.p. 40, Písnice

Vyvěšeno: 5.5.2020 Svěšeno: 20.5.2020 processed skm c25820050514180.pdf (pdf, 217.24 KB)

Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu  č. 02/2020

Vyvěšeno: 5.5.2020 Svěšeno: 1.4.2021 skm c25820050714380.pdf (pdf, 41.19 KB)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici - Sociální pracovník - referent - Odbor občanských záležitostí Městského úřadu Jesenice

Vyvěšeno: 5.5.2020 Svěšeno: 25.5.2020 skm c25820050509360.pdf (pdf, 122.43 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změn 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 ÚP sídelního útvaru HMP

Vyvěšeno: 4.5.2020 Svěšeno: 10.6.2020 skm c25820050409261.pdf (pdf, 231.15 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 ÚP sídelního útvaru HMP

Vyvěšeno: 4.5.2020 Svěšeno: 10.6.2020 skm c25820050409260.pdf (pdf, 236.71 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích V Kálku, K Pomníku, Ke Březině a Vacovská v Praze 4 - Písnici

Vyvěšeno: 27.4.2020 Svěšeno: 13.5.2020 skm c25820042710040.pdf (pdf, 523.47 KB)

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2020

Vyvěšeno: 27.4.2020 Svěšeno: 27.5.2020 skm c25820042709290.pdf (pdf, 101.34 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změny vlny 05 úprav Z 1353/05 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy

Vyvěšeno: 27.4.2020 Svěšeno: 3.6.2020 skm c25820042709220.pdf (pdf, 234.33 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12, Z 3183/12 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy

Vyvěšeno: 27.4.2020 Svěšeno: 3.6.2020 skm c25820042709130.pdf (pdf, 238.93 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3164/12 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy

Vyvěšeno: 27.4.2020 Svěšeno: 3.6.2020 skm c25820042709000.pdf (pdf, 234.92 KB)

MHMP - nařízení - změna nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno: 23.4.2020 Svěšeno: 11.5.2020 oznameni s narizenim c. 8-2020 sb. hl. m. prahy kterym se meni narizeni c. 9-2011 sb. hl. m. prahy kterym se vydava trzni rad ve zneni pozdejsich predpis.pdf (pdf, 1.37 MB), skm c25820042312500.pdf (pdf, 45.99 KB)

MČ Praha - Libuš - zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 978/9 v k.ú. Písnice

Vyvěšeno: 23.4.2020 Svěšeno: 11.5.2020 processed skm c25820042312050.pdf (pdf, 10.7 MB)

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník: samostatný referent/ka odboru správního a školství Úřadu městské části Praha - Libuš 

Vyvěšeno: 22.4.2020 Svěšeno: 30.4.2020 skm c25820042209110.pdf (pdf, 104.44 KB)

MČ Praha Kunratice - Vyhlášení výběrového řízení - vedoucí úřadu - tajemník

Vyvěšeno: 21.4.2020 Svěšeno: 13.5.2020 skm c25820042114210.pdf (pdf, 194.72 KB)

Oznámení o zveřejnění rozpočtu

Vyvěšeno: 20.4.2020 Svěšeno: 1.4.2021 skm c25820042015550.pdf (pdf, 42.65 KB)

Stránky