Úřední deska

Název Vyvěšeno Svěšeno Dokument

MHMP - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 3252/15

Vyvěšeno: 19.11.2021 Svěšeno: 6.1.2022 skm c25821111817110.pdf (pdf, 220.16 KB)

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - směna části pozemku v k.ú. Písnice

Vyvěšeno: 18.11.2021 Svěšeno: 6.12.2021 skm c25821111811370.pdf (pdf, 61.15 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci Ke Kašně

Vyvěšeno: 16.11.2021 Svěšeno: 2.12.2021 skm c25821111616591.pdf (pdf, 285.68 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy na pozemní komunikaci Brunelova

Vyvěšeno: 16.11.2021 Svěšeno: 2.12.2021 skm c25821111616590.pdf (pdf, 324.86 KB)

Oznámení zahájení řízení o změně stavby před dokončením

Vyvěšeno: 16.11.2021 Svěšeno: 2.12.2021 skm c25821111612200.pdf (pdf, 161.79 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení VŘ - referent Odbor správní a školství

Vyvěšeno: 15.11.2021 Svěšeno: 9.12.2021 skm c25821111516350.pdf (pdf, 105.41 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení VŘ - referent Odbor správy majetku a investic

Vyvěšeno: 15.11.2021 Svěšeno: 14.12.2021 skm c25821111513120.pdf (pdf, 110.96 KB)

Mgr. Jan Škarpa - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 15.11.2021 Svěšeno: 15.12.2021 skm c25821111511260.pdf (pdf, 266.17 KB)

MČ Praha-Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem zasedací místnosti ul. K Lukám, č.p. 664

Vyvěšeno: 12.11.2021 Svěšeno: 29.11.2021 skm c25821111213550.pdf (pdf, 63.91 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění změny rozpočtu č. 14/2021

Vyvěšeno: 9.11.2021 Svěšeno: 1.4.2022 skm c25821110910500.pdf (pdf, 41.62 KB)

MHMP - Žádost o zveřejnění Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2022

Vyvěšeno: 5.11.2021 Svěšeno: 5.1.2022 skm c25821110512320.pdf (pdf, 2.33 MB)

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 15

Vyvěšeno: 5.11.2021 Svěšeno: 14.12.2021 skm c25821110509523.pdf (pdf, 237.25 KB)

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3543/00

Vyvěšeno: 5.11.2021 Svěšeno: 14.12.2021 skm c25821110509522.pdf (pdf, 242.16 KB)

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 25

Vyvěšeno: 5.11.2021 Svěšeno: 14.12.2021 skm c25821110509521.pdf (pdf, 248.65 KB)

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24

Vyvěšeno: 5.11.2021 Svěšeno: 14.12.2021 skm c25821110509520.pdf (pdf, 241.89 KB)

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 10

Vyvěšeno: 5.11.2021 Svěšeno: 14.12.2021 skm c25821110510050.pdf (pdf, 223.24 KB)

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 14

Vyvěšeno: 5.11.2021 Svěšeno: 14.12.2021 skm c25821110509510.pdf (pdf, 260.75 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích K Vrtilce, Na Močále, Třebějická, Výletní

Vyvěšeno: 4.11.2021 Svěšeno: 22.11.2021 skm c25821110412430.pdf (pdf, 512.78 KB)

MČ Praha 12 - OOP stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Skalská

Vyvěšeno: 4.11.2021 Svěšeno: 22.11.2021 skm c25821110412431.pdf (pdf, 278.8 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Provozní

Vyvěšeno: 3.11.2021 Svěšeno: 19.11.2021 skm c25821110312570.pdf (pdf, 272.21 KB)

MČ Praha 12 - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - oprava komunikací ul. Hoštická a Putimská

Vyvěšeno: 27.10.2021 Svěšeno: 12.11.2021 skm c25821102710310.pdf (pdf, 259.25 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 27.10.2021 Svěšeno: 8.12.2021 skm c25821102710311.pdf (pdf, 279.99 KB)

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem prostor v objektu č.p. 318, Zdravotnické Asistenční Službě Praha z. s.

Vyvěšeno: 25.10.2021 Svěšeno: 10.11.2021 skm c25821102514071.pdf (pdf, 63.63 KB)

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem objektu v ul. Zahrádecká (nová služebna Městské policie)

Vyvěšeno: 25.10.2021 Svěšeno: 10.11.2021 skm c25821102514070.pdf (pdf, 63.47 KB)

MČ Praha-Libuš - Informace občanům

Vyvěšeno: 21.10.2021 Svěšeno: 1.11.2021 skm c25821102114250.pdf (pdf, 21.8 KB)

MČ Praha 12 - oznámení o pokračování stavebního řízení "Bytový dům Písnice"

Vyvěšeno: 20.10.2021 Svěšeno: 5.11.2021 skm c25821102015580.pdf (pdf, 252.09 KB)

Magistrát města Kladna - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu č.j. FO/6023/21-2 

Vyvěšeno: 20.10.2021 Svěšeno: 22.11.2021 skm c25821102008320.pdf (pdf, 51.97 KB)

Statutární město Kladno - Veřejná vyhláška - místní poplatek za komunální odpad

Vyvěšeno: 20.10.2021 Svěšeno: 22.11.2021 skm c25821101408590.pdf (pdf, 53.36 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí - obchvatová komunikace Písnice

Vyvěšeno: 19.10.2021 Svěšeno: 4.11.2021 skm c25821101909370.pdf (pdf, 624.75 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

Vyvěšeno: 15.10.2021 Svěšeno: 23.11.2021 skm c25821101512410.pdf (pdf, 251.11 KB)

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem pozemku parc.č. 927/1 v k.ú. Písnice

Vyvěšeno: 13.10.2021 Svěšeno: 1.11.2021 skm c25821101308500.pdf (pdf, 57.09 KB)

MČ Praha-Libuš - Informace občanům - uzavření odboru správního a školství dne 13. 10. 2021

Vyvěšeno: 12.10.2021 Svěšeno: 14.10.2021 skm c25821101210380.pdf (pdf, 26.5 KB)

MČ Praha-Zbraslav - Poptávkové řízení na pozici šétredaktor/ka Zbraslavských novin

Vyvěšeno: 11.10.2021 Svěšeno: 10.11.2021 skm c25821101112060.pdf (pdf, 172.77 KB)

MČ Praha-Zbraslav - Ohlášení o vypsání výběrového řízení - Vedoucí odboru kultury a školství

Vyvěšeno: 11.10.2021 Svěšeno: 10.11.2021 skm c25821101112061.pdf (pdf, 124.36 KB)

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Cyklostezka A42 ul. Na Okruhu - Hoštická

Vyvěšeno: 7.10.2021 Svěšeno: 25.10.2021 skm c25821100714290.pdf (pdf, 1.18 MB)

MHMP - Informace o obdržení oznámení záměru "Skladové haly jihovýchodní části areálu Vimbau s.r.o." 

Vyvěšeno: 6.10.2021 Svěšeno: 29.10.2021 skm c25821100615070.pdf (pdf, 57.62 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření o zrušení částí stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy v Praze 

Vyvěšeno: 6.10.2021 Svěšeno: 4.11.2021 skm c25821100608520.pdf (pdf, 5.94 MB)

MČ Praha 4 - Rozhodnutí povolení odstranění stavby Areál Dobronická s.r.o.

Vyvěšeno: 4.10.2021 Svěšeno: 20.10.2021 skm c25821100414580.pdf (pdf, 645.78 KB)

PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vyvěšeno: 4.10.2021 Svěšeno: 28.10.2021 skm c25821100416060.pdf (pdf, 77.4 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 13/2021 provedená rozpočtovým opatřením č. 27/2021 - 28/2021

Vyvěšeno: 4.10.2021 Svěšeno: 1.4.2022 skm c25821100411100.pdf (pdf, 44.29 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění - Změna rozpočtu č. 12/2021 provedená rozpočtovým opatřením č. 25/2021 - 26/2021

Vyvěšeno: 1.10.2021 Svěšeno: 1.4.2022 skm c25821100110460.pdf (pdf, 44.44 KB)

MČ Praha 12 - Opatření obecné povahy - komunikace Libušská

Vyvěšeno: 30.9.2021 Svěšeno: 18.10.2021 skm c25821093014090.pdf (pdf, 301.36 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení VŘ - samostatný referent Odboru správního a školství

Vyvěšeno: 30.9.2021 Svěšeno: 19.10.2021 skm c25821093009340.pdf (pdf, 103.45 KB)

HMP - MHMP - Informace - Skladové haly jihovýchodní část areálu Vimbau, s.r.o.

Vyvěšeno: 30.9.2021 Svěšeno: 18.10.2021 skm c25821093009120.pdf (pdf, 52.55 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 29.9.2021 Svěšeno: 10.11.2021 skm c25821092912351.pdf (pdf, 278.05 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 29.9.2021 Svěšeno: 10.11.2021 skm c25821092912350.pdf (pdf, 271.72 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

Vyvěšeno: 29.9.2021 Svěšeno: 10.11.2021 skm c25821092910031.pdf (pdf, 329.99 KB)

Městská veterinární správa v Praze - nařízení

Vyvěšeno: 29.9.2021 Svěšeno: 18.10.2021 skm c25821092910030.pdf (pdf, 73.87 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení správního řízení ve věci odstranění a odstavení vraku vozidla

Vyvěšeno: 24.9.2021 Svěšeno: 25.10.2021 skm c25821092411230.pdf (pdf, 123.44 KB)

MČ Praha 12 - vyhlášení konkursního řízení "Ředitel/ka ZŠ a MŠ na Beránku"

Vyvěšeno: 24.9.2021 Svěšeno: 15.11.2021 skm c25821092410590.pdf (pdf, 94.11 KB)

JUDr. Jan Fendrych - dražební vyhláška

Vyvěšeno: 21.9.2021 Svěšeno: 25.10.2021 skm c25821092115500.pdf (pdf, 152.26 KB)

MČ Praha-Libuš - Informace občanům - Uzavření Úřadu městské části Praha-Libuš dne 27. 9. 2021

Vyvěšeno: 20.9.2021 Svěšeno: 29.9.2021 skm c25821092010080.pdf (pdf, 23.13 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Lojovická, Ohrobecká a U vodojemu

Vyvěšeno: 17.9.2021 Svěšeno: 4.10.2021 skm c25821091711510.pdf (pdf, 283.25 KB)

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - prodej hasičské automobilové stříkačky KAROSA CAS 25L 101

Vyvěšeno: 16.9.2021 Svěšeno: 4.10.2021 skm c25821091613130.pdf (pdf, 60.53 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Ke kurtům a NN4132

Vyvěšeno: 16.9.2021 Svěšeno: 4.10.2021 skm c25821091612070.pdf (pdf, 467.39 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Brunelova

Vyvěšeno: 16.9.2021 Svěšeno: 4.10.2021 skm c25821091612040.pdf (pdf, 307.36 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Brunelova

Vyvěšeno: 16.9.2021 Svěšeno: 4.10.2021 skm c25821091612041.pdf (pdf, 296.36 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 16.9.2021 Svěšeno: 27.10.2021 skm c25821091609230.pdf (pdf, 285.65 KB)

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru prodej hasičského vozidla KAROSA CAS 25 L 101

Vyvěšeno: 14.9.2021 Svěšeno: 30.9.2021 skm c25821091413400.pdf (pdf, 66.84 KB)

Svolání 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Libuš v roce 2021

Vyvěšeno: 13.9.2021 Svěšeno: 21.9.2021 skm c25821091316060.pdf (pdf, 54.41 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke Kašně

Vyvěšeno: 9.9.2021 Svěšeno: 27.9.2021 skm c25821090913160.pdf (pdf, 285.93 KB)

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do PS PČR 2021

Vyvěšeno: 9.9.2021 Svěšeno: 11.10.2021 skm c25821090913170.pdf (pdf, 64.39 KB)

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav ÚP SÚ HMP

Vyvěšeno: 8.9.2021 Svěšeno: 15.10.2021 skm c25821090809172.pdf (pdf, 252.54 KB)

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 ÚP SÚ HMP

Vyvěšeno: 8.9.2021 Svěšeno: 15.10.2021 skm c25821090809171.pdf (pdf, 237.78 KB)

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP

Vyvěšeno: 8.9.2021 Svěšeno: 15.10.2021 skm c25821090809170.pdf (pdf, 237.34 KB)

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 28

Vyvěšeno: 8.9.2021 Svěšeno: 15.10.2021 skm c25821090809160.pdf (pdf, 239.69 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 7.9.2021 Svěšeno: 20.10.2021 skm c25821090714420.pdf (pdf, 285.03 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 - Modřanech, Komořanech, Kamíku, Cholupicích a na Libuši

Vyvěšeno: 6.9.2021 Svěšeno: 22.9.2021 skm c25821090617230.pdf (pdf, 1.52 MB)

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru - pronájem bytové jednotky v objektu ZŠ Meteorologická

Vyvěšeno: 6.9.2021 Svěšeno: 22.9.2021 skm c25821090609570.pdf (pdf, 64.5 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Švihovská

Vyvěšeno: 1.9.2021 Svěšeno: 17.9.2021 skm c25821090114500.pdf (pdf, 305.13 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 31.8.2021 Svěšeno: 6.10.2021 skm c25821083115480.pdf (pdf, 132.79 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

Vyvěšeno: 31.8.2021 Svěšeno: 16.9.2021 skm c25821083108380.pdf (pdf, 282.97 KB)

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00

Vyvěšeno: 24.8.2021 Svěšeno: 30.9.2021 2346.pdf (pdf, 235.47 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy

Vyvěšeno: 24.8.2021 Svěšeno: 30.9.2021 2327.pdf (pdf, 236.2 KB)

MHMP - Oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 26

Vyvěšeno: 24.8.2021 Svěšeno: 30.9.2021 2341.pdf (pdf, 246.89 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00

Vyvěšeno: 24.8.2021 Svěšeno: 30.9.2021 2413.pdf (pdf, 230.68 KB)

MHMP - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 29

Vyvěšeno: 24.8.2021 Svěšeno: 30.9.2021 2315.pdf (pdf, 253.07 KB)

MHMP - Oznámení o zahájeném řízení o vydání změny - opakované veřejné projednání Z 3321/19 vlny změn 19 ÚP SÚ HMP

Vyvěšeno: 24.8.2021 Svěšeno: 30.9.2021 2318.pdf (pdf, 241.45 KB)

MČ Praha-Libuš - zveřejnění záměru prodloužit nájem pozemků ul. Skalská současnému nájemci LK CERE

Vyvěšeno: 16.8.2021 Svěšeno: 1.9.2021 skm c25821081615410.pdf (pdf, 68.5 KB)

MHMP - rozhodnutí P 12 13828/2017/OVY "Bytový dům Novodvorská"

Vyvěšeno: 16.8.2021 Svěšeno: 1.9.2021 skm c25821081612450.pdf (pdf, 1.79 MB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška - Alena Makulová

Vyvěšeno: 13.8.2021 Svěšeno: 15.9.2021 skm c25821081309001.pdf (pdf, 287.3 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška - Marcel Pavelka

Vyvěšeno: 13.8.2021 Svěšeno: 22.9.2021 skm c25821081309000.pdf (pdf, 271.52 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška - Zdeněk Škoda

Vyvěšeno: 12.8.2021 Svěšeno: 14.9.2021 skm c25821081209191.pdf (pdf, 282.05 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška - Zdeněk Škoda

Vyvěšeno: 12.8.2021 Svěšeno: 14.9.2021 skm c25821081209190.pdf (pdf, 284.82 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška - Zdeněk Škoda

Vyvěšeno: 12.8.2021 Svěšeno: 14.9.2021 skm c25821081209182.pdf (pdf, 285.17 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška - Zdeněk Škoda

Vyvěšeno: 12.8.2021 Svěšeno: 14.9.2021 skm c25821081209181.pdf (pdf, 277.05 KB)

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška - Zdeněk Škoda

Vyvěšeno: 12.8.2021 Svěšeno: 14.9.2021 skm c25821081209180.pdf (pdf, 284.05 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - cyklostezka Na Okruhu - Hoštická

Vyvěšeno: 12.8.2021 Svěšeno: 30.8.2021 skm c25821081208520.pdf (pdf, 261.02 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Provozní

Vyvěšeno: 9.8.2021 Svěšeno: 25.8.2021 skm c25821080914040.pdf (pdf, 267 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U zahrádkářské kolonie

Vyvěšeno: 9.8.2021 Svěšeno: 25.8.2021 skm c25821080914050.pdf (pdf, 248.43 KB)

Městský úřad Černošice - Sdělení - seznámení s podklady - Napojení území STAR na metro D

Vyvěšeno: 4.8.2021 Svěšeno: 20.8.2021 skm c25821080408510.pdf (pdf, 401.83 KB)

MČ Praha 12 - Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání

Vyvěšeno: 4.8.2021 Svěšeno: 20.8.2021 skm c25821080408500.pdf (pdf, 564.9 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o vyhlášení VŘ - samostatný referent/ka odboru správního a školství

Vyvěšeno: 3.8.2021 Svěšeno: 14.9.2021 skm c25821080308210.pdf (pdf, 109.98 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská

Vyvěšeno: 28.7.2021 Svěšeno: 13.8.2021 skm c25821072812110.pdf (pdf, 194.9 KB)

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Na domovině

Vyvěšeno: 28.7.2021 Svěšeno: 13.8.2021 skm c25821072812111.pdf (pdf, 202.35 KB)

MČ Praha-Libuš - Rozhodnutí - stanovení počtu členů okrskových volebních komisí

Vyvěšeno: 27.7.2021 Svěšeno: 11.10.2021 skm c25821072710500.pdf (pdf, 46.42 KB)

PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Vyvěšeno: 26.7.2021 Svěšeno: 24.8.2021 skm c25821072613220.pdf (pdf, 99.51 KB)

MČ Praha-Libuš - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2020

Vyvěšeno: 19.7.2021 Svěšeno: 1.4.2022 processed skm c25821071915460.pdf (pdf, 536.7 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z3416/24 a Z 3419/24 ÚP SÚ HMP

Vyvěšeno: 16.7.2021 Svěšeno: 24.8.2021 skm c25821071516051.pdf (pdf, 236.55 KB)

MHMP - Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U1365/08 a U 1367/08 ÚP SÚ HMP 

Vyvěšeno: 16.7.2021 Svěšeno: 24.8.2021 skm c25821071516052.pdf (pdf, 245.67 KB)

Stránky