Úřední deska

Kategorie Název Vyvěšeno Svěšeno Dokument
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Svolání 6. zasedání Zastupitelstva v roce 2020

14.9.2020 22.9.2020 skm c25820091414350.pdf (pdf, 46 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Ke Kašně 

8.9.2020 24.9.2020 skm c25820090810510.pdf (pdf, 77.34 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí - Stavba č. 088 - TV Libuš, etapa 0030, Klenovická

7.9.2020 23.9.2020 skm c25820090713130.pdf (pdf, 1.01 MB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní  úpravy provozu na pozemních komunikacích Na Močále, Na Jezerách  v Praze 4 - Libuši

31.8.2020 16.9.2020 skm c25820083115360.pdf (pdf, 441.46 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení společného řízení o změně stavby před jejím dokončením

31.8.2020 16.9.2020 skm c25820090110510.pdf (pdf, 183.01 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komnikaci U Zahrádkářské kolonie v Praze 4 - Libuši

25.8.2020 10.9.2020 skm c25820082511230.pdf (pdf, 220.91 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha - Libuš

25.8.2020 14.9.2020 skm c25820082508280.pdf (pdf, 113.6 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Svolání 5. zasedání Zastupitelstva v roce 2020

21.8.2020 1.9.2020 skm c25820082112480.pdf (pdf, 30.94 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - Putimská, U nové louky v Praze 4 - Písnici

21.8.2020 7.9.2020 skm c25820082108390.pdf (pdf, 309.95 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nn 1225 v Praze 4 - Libuši

21.8.2020 7.9.2020 skm c25820082108401.pdf (pdf, 273.57 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem bytové jednotky v objektu ZŠ Meteorologická

21.8.2020 7.9.2020 processed skm c25820082110130.pdf (pdf, 41.03 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

18.8.2020 16.9.2020 processed skm c25820081810260.pdf (pdf, 229.2 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

18.8.2020 16.9.2020 skm c25820081810261.pdf (pdf, 275.49 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalilfikace - kuchyňka a soc. zařízení v ulici Libušská 35

12.8.2020 26.8.2020 skm c25820081213090.pdf (pdf, 255.07 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny - Z 3264/16

12.8.2020 18.9.2020 skm c25820081211050.pdf (pdf, 215.4 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška o zahájení řízení o vydání celoměstsky význ. změny Z 2838/00

12.8.2020 18.9.2020 skm c25820081211040.pdf (pdf, 236.88 KB)
Úřední deska

Informace občanům - uzavření úřadu z technických důvodů dne 7.8.2020

6.8.2020 7.8.2020 skm c25820080609030.pdf (pdf, 26.65 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - prodej pozemků parc. č. 318/4 v k.ú. Libuš

31.7.2020 17.8.2020 processed skm c25820073111580.pdf (pdf, 162.54 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Rozhodnutí o umístění stavby - Připojní objektů FTTS Praha 12 - 2. stavba na síť TMCZ

30.7.2020 17.8.2020 skm c25820073010100.pdf (pdf, 746.44 KB)
Úřední deska

Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření od 25. 7. 2020 do 26. 7. 2020

24.7.2020 27.7.2020 mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-25.-do-26.-7.-2020.pdf (pdf, 264.99 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Rozšíření parkovacích kapacit a řešení dopr. obslužnosti

23.7.2020 10.8.2020 skm c25820072312240.pdf (pdf, 275.41 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Oznámení o zahájení řízení společného územního a stavebního řízení

17.7.2020 3.8.2020 skm c25820071711190.pdf (pdf, 241.69 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Oprava sociálního zařízení v ZŠ Meteorologická 181, pavilon E 1 NP, Praha 4 - Libuš

15.7.2020 21.7.2020 processed skm c25820071515280.pdf (pdf, 206.07 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komnikacích Putimská, Zátoňská, U nové louky v Praze 4 - Písnici

15.7.2020 31.7.2020 skm c25820071514210.pdf (pdf, 245.66 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komnikaci Na Okruhu v Praze 4 - Písnici

7.7.2020 23.7.2020 skm c25820070711080.pdf (pdf, 507.51 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - rozšíření přdmětu nájmu stávající nájemní smlouvy o nebytové prostory

3.7.2020 20.7.2020 processed skm c25820070311131.pdf (pdf, 64.74 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - směna části pozemku parc. č. 259/1 v k.ú Písnice

3.7.2020 20.7.2020 processed skm c25820070311130.pdf (pdf, 43.78 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu OOP pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

1.7.2020 17.7.2020 skm c25820070113390.pdf (pdf, 583.07 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

1.7.2020 5.8.2020 skm c25820070108430.pdf (pdf, 276.41 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

1.7.2020 7.8.2020 skm c25820070108450.pdf (pdf, 225.31 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Zpomalovací prahy v ulici K Lukám, Praha 4 - Libuš 

30.6.2020 23.7.2020 skm c25820063013320.pdf (pdf, 305.25 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k projednání kvalifikace - Dodávka herních prvků

30.6.2020 16.7.2020 skm c25820063011410.pdf (pdf, 402.13 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a k projednání kvalifikace - Oprava kuchyňky a sociálního zařízení v objektu č.p. 35, Praha 4

30.6.2020 16.7.2020 skm c25820063011411.pdf (pdf, 262.94 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice K novému sídlišti, Mašovická

24.6.2020 17.7.2020 skm c25820062409180.pdf (pdf, 96.45 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 ÚP sídelního útvaru HMP

22.6.2020 22.7.2020 skm c25820062208591.pdf (pdf, 927.45 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 06 úprav ÚP sídelního útvaru HMP

22.6.2020 7.8.2020 skm c25820062208590.pdf (pdf, 229.76 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 ÚP sídelního útvaru HMP

22.6.2020 8.8.2020 skm c25820062208580.pdf (pdf, 241.93 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  Na Močále a Na Jezerách v Praze 4

19.6.2020 7.7.2020 skm c25820061908381.pdf (pdf, 360.44 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám

19.6.2020 7.7.2020 skm c25820061908380.pdf (pdf, 227.26 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

16.6.2020 3.7.2020 skm c25820061613070.pdf (pdf, 73.35 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Svolání 4. zasedání zastupitelstva v roce 2020

15.6.2020 23.6.2020 skm c25820061514081.pdf (pdf, 49.75 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

15.6.2020 3.7.2020 skm c25820061514080.pdf (pdf, 119.61 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 07 Z 1424/07 ÚP sídelního útvaru HMP

12.6.2020 21.7.2020 skm c25820061208180.pdf (pdf, 241.6 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav ÚP sídelního útvaru HMP

12.6.2020 21.7.2020 skm c25820061208160.pdf (pdf, 244.35 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 19 Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19, Z 3349/19 a Z 3365/19 ÚP sídelního útvaru HMP

12.6.2020 21.7.2020 skm c25820061208110.pdf (pdf, 235.38 KB)
Úřední deska

JUDr. Juraj Podkonický - Dražební vyhláška

11.6.2020 14.8.2020 skm c25820061113490.pdf (pdf, 374.98 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

11.6.2020 15.7.2020 skm c25820061113060.pdf (pdf, 281.82 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Písemná výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace - Zpomalovací prah v ulici K Lukám, Praha 4 - Libuš

9.6.2020 25.6.2020 skm c25820060909480.pdf (pdf, 189.35 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10 ÚP sídelního útvaru HMP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

8.6.2020 27.7.2020 skm c25820060809560.pdf (pdf, 238.9 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 11 ÚP sídelního útvaru HMP

8.6.2020 27.7.2020 skm c25820060809580.pdf (pdf, 227.48 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav ÚP sídelního útvaru HMP

8.6.2020 15.7.2020 skm c25820060810000.pdf (pdf, 211.34 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

4.6.2020 8.7.2020 processed skm c25820060409250.pdf (pdf, 240.94 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška

4.6.2020 8.7.2020 processed skm c25820060409240.pdf (pdf, 82.7 KB)
Úřední deska

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - Mateřská škola K Lukám 664, Praha 4 Libuš - sadové úpravy

29.5.2020 15.6.2020 skm c25820052913310.pdf (pdf, 666.9 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent Odboru správních věcí - přestupková agenda

29.5.2020 25.6.2020 skm c25820052911410.pdf (pdf, 129.88 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Zbraslav - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent Odboru kancelář tajemníka - PR 

29.5.2020 25.6.2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení (pdf, 140.52 KB)
Úřední deska

MČ Praha-Libuš - Účetní závěrka za rok 2019

27.5.2020 15.6.2020 skm c25820052715440.pdf (pdf, 1.58 MB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny - Z 2748/00

25.5.2020 1.7.2020 skm c25820052508441.pdf (pdf, 222.73 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Nad Šejdrem, Hvězdonická, Zahrádecká

22.5.2020 10.6.2020 skm c25820052213430.pdf (pdf, 68.46 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - pronájem bytové jednotky o dispozici 2+1 

22.5.2020 8.6.2020 processed skm c25820052212400.pdf (pdf, 40.91 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Na Močále č.p. 1035, 1061, 525

22.5.2020 10.6.2020 skm c25820052209110.pdf (pdf, 72.48 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lukám

21.5.2020 8.6.2020 skm c25820052112370.pdf (pdf, 256.33 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Zveřejnění záměru - prodloužení nájmu nebytových prostor

21.5.2020 8.6.2020 processed skm c25820052111070.pdf (pdf, 43.33 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha - Libuš

19.5.2020 8.6.2020 skm c25820051908460.pdf (pdf, 114.94 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice K Vrtilce, Zátoňská, Těšovická

18.5.2020 2.6.2020 skm c25820051809322.pdf (pdf, 73.54 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice Zátoňská

18.5.2020 4.6.2020 skm c25820051809321.pdf (pdf, 70.12 KB)
Úřední deska

PREdistribuce - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ulice K Vrtilce, Zátoňská, Těšovická

18.5.2020 3.6.2020 skm c25820051809320.pdf (pdf, 71.9 KB)
Úřední deska

Usnesení - Dražební vyhláška 

18.5.2020 3.6.2020 processed skm c25820051809311.pdf (pdf, 137.65 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Dražební vyhláška 

18.5.2020 3.6.2020 processed skm c25820051809312.pdf (pdf, 254.09 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - Oznámení - zahájení územního řízení - Připojení objektů FTTS Praha 12 - 2. stavba na síť TMCZ

15.5.2020 1.6.2020 skm c25820051508470.pdf (pdf, 329.27 KB)
Úřední deska

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění klasifikace - Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně MŠ K Lukám 664, Praha 4 - Libuš

13.5.2020 25.5.2020 skm c25820051311411.pdf (pdf, 308.59 KB)
Úřední deska

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění klasifikace - Rekonstrukce střechy objektu Libušská č.p. 1 , Praha - Libuš

13.5.2020 25.5.2020 skm c25820051311410.pdf (pdf, 285.18 KB)
Úřední deska

Zveřejnění záměru - prodeje pozemku par.č. 1159/22 v k.ú. Libuš

7.5.2020 25.5.2020 processed skm c25820050708430.pdf (pdf, 44.16 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - Rozhodnutí - Změna stavby před dokončením - garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš

6.5.2020 22.5.2020 skm c25820050614260.pdf (pdf, 324.04 KB)
Úřední deska

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění klasifikace - Rekonstrukce oplocení u ZŠ s Rvj. Písnice, Ladislava Coňka č.p. 40, Písnice

5.5.2020 20.5.2020 processed skm c25820050514180.pdf (pdf, 217.24 KB)
Úřední deska

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici - Sociální pracovník - referent - Odbor občanských záležitostí Městského úřadu Jesenice

5.5.2020 25.5.2020 skm c25820050509360.pdf (pdf, 122.43 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změn 09 úprav U 1372/09 a U 1373/09 ÚP sídelního útvaru HMP

4.5.2020 10.6.2020 skm c25820050409261.pdf (pdf, 231.15 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změn vlny 17 Z 3212/17, Z 3268/17, Z 3272/17, Z 3275/17, Z 3276/17, Z 3277/17, Z 3278/17, Z 3279/17 a Z 3280/17 ÚP sídelního útvaru HMP

4.5.2020 10.6.2020 skm c25820050409260.pdf (pdf, 236.71 KB)
Úřední deska

MČ Praha 12 - OOP - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích V Kálku, K Pomníku, Ke Březině a Vacovská v Praze 4 - Písnici

27.4.2020 13.5.2020 skm c25820042710040.pdf (pdf, 523.47 KB)
Úřední deska

Finanční úřad pro hlavní město Prahu - Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2020

27.4.2020 27.5.2020 skm c25820042709290.pdf (pdf, 101.34 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání změny vlny 05 úprav Z 1353/05 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy

27.4.2020 3.6.2020 skm c25820042709220.pdf (pdf, 234.33 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3148/12, Z 3158/12, Z 3183/12 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy

27.4.2020 3.6.2020 skm c25820042709130.pdf (pdf, 238.93 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání změny vlny 12 Z 3164/12 ÚP sídelního útvaru hlavního města Prahy

27.4.2020 3.6.2020 skm c25820042709000.pdf (pdf, 234.92 KB)
Úřední deska

MHMP - nařízení - změna nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů

23.4.2020 11.5.2020 oznameni s narizenim c. 8-2020 sb. hl. m. prahy kterym se meni narizeni c. 9-2011 sb. hl. m. prahy kterym se vydava trzni rad ve zneni pozdejsich predpis.pdf (pdf, 1.37 MB), skm c25820042312500.pdf (pdf, 45.99 KB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 978/9 v k.ú. Písnice

23.4.2020 11.5.2020 processed skm c25820042312050.pdf (pdf, 10.7 MB)
Úřední deska

MČ Praha - Libuš - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník: samostatný referent/ka odboru správního a školství Úřadu městské části Praha - Libuš 

22.4.2020 30.4.2020 skm c25820042209110.pdf (pdf, 104.44 KB)
Úřední deska

MČ Praha Kunratice - Vyhlášení výběrového řízení - vedoucí úřadu - tajemník

21.4.2020 13.5.2020 skm c25820042114210.pdf (pdf, 194.72 KB)
Úřední deska

Svolání 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Libuš v roce 2020

20.4.2020 28.4.2020 skm c25820042014570.pdf (pdf, 32.58 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - Oznámení o zahájení řízení - garáží pro hasičskou techniku SDH Libuš

17.4.2020 4.5.2020 skm c25820041709060.pdf (pdf, 134.2 KB)
Úřední deska

FÚ pro hlavní město Prahu - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2020

9.4.2020 11.5.2020 skm c25820040911030.pdf (pdf, 64.55 KB)
Úřední deska

Mgr. Jan Škarpa - Usnesení o dražební vyhlášce

8.4.2020 12.5.2020 processed skm c25820040811250.pdf (pdf, 227 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - Vyrozumění o podaném odvolání - Zástavba skupiny 16 řadových rodinných domů Praha, Libuš, při ulici V Hrobech

6.4.2020 22.4.2020 processed skm c25820040612470.pdf (pdf, 1.86 MB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání změny U 1353/05 vlny 05 úprav ÚP SÚ HLMP

1.4.2020 10.4.2020 skm c25820040114281.pdf (pdf, 49.52 KB)
Úřední deska

MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zrušení konání veřejného projednání změn U 1372/09 a U 1373/09 vlny 09 úprav ÚP SÚ HLMP

1.4.2020 10.4.2020 skm c25820040114280.pdf (pdf, 46.99 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12 - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Libušská v Praze 4

1.4.2020 17.4.2020 skm c25820040114290.pdf (pdf, 223.45 KB)
Úřední deska

Výzva k podání cenové nabídky - Pronájem parkoviště v ulici Na Okruhu, Praze 4

1.4.2020 24.4.2020 processed skm c25820040113140.pdf (pdf, 93.87 KB)
Úřední deska

Výzva k podaní nabídky a k prokázání splnění klasifikace - Rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Meteorologická č.p. 181, pavilon C, Praha - Libuš

31.3.2020 16.4.2020 processed skm c25820033112370.pdf (pdf, 224.98 KB)
Úřední deska

Výzva k podaní nabídky a k prokázání splnění klasifikace - Oprava oplocení u objektu Klubu Junior - 2 část, Na Okruhu 395/1, Praha 4

31.3.2020 16.4.2020 processed skm c25820033112360.pdf (pdf, 211.55 KB)
Úřední deska

PREdistribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Praha 4, Lhotka, ul. Mirotická č.p. 626, 929, 396, č. parc. 315

27.3.2020 17.4.2020 skm c25820032713111.pdf (pdf, 73.14 KB)
Úřední deska

Městská část Praha 12  - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Mirotická v Praze 4

27.3.2020 13.4.2020 skm c25820032713110.pdf (pdf, 188.99 KB)

Stránky